VRAAGSTUKKEN

Vergelijk deze belegging met een belegging bij de spaarbank (tegen hetzelfde rendement) waar u jaarlijks geld opneemt i.p.v. netto huur. Laat het flexplek huren leeuwarden verloop van uw saldo zien. C Wat kan een andere belegger, met dezelfde rendementseis eind jaar 10 maximaal in dit gebouw investeren? Ga er vanuit dat de belegger geen transactiekosten hoeft te betalen bij aankoop. D Vergelijk het bij C gevonden bedrag met de boekwaarde als de grond onder het object nu € 200.000 waard is en deze waarde behoudt, terwijl de opstallen in 40 jaar lineair worden afgeschreven. HOOFDSTUK 7 • VRAAGSTUKKEN 197 E Als we veronderstellen dat de restwaarde eind jaar 20 gelijk is aan de DCF-waarde en dat de jaarlijkse flexplek huren groningen huurverhoging 2% is, wat is dan de kostprijsdekkende huur in het eerste jaar? F Stel de restwaarde eind jaar 20 is gelijk aan 50% van de oorspronkelijke niet geïndexeerde investering. Wat is dan de kostprijsdekkende huur in het eerste jaar? Theorie Beleggen in vastgoed is als sparen. Bij een spaarbankboekje schrijft de bank rente (r) bij op het gestorte of openstaande saldo (K). U investeert bij door bij te storten op het flexplek huren eindhoven boekje (S) of u neemt geld op (0). De relatie tussen het saldo in de huidige periode en het saldo in de vorige periode wordt gegeven door de volgende vergelijking: Bij een negatief saldo (K) op een rekening courant, investeert de bank in u. De bank verstrekt geld en schrijft vervolgens rente (r) en haar kosten of extra uitkeringen (U) bij. Uw betalingen (B) trekt de bank af. De relatie tussen het huidige saldo en het saldo in de vorige periode wordt weergegeven door de volgende vergelijking: Bij een belegging in vastgoed is de DCF-waarde (W) de investering waarop ‘rente’ c.q. rendement (r) wordt gemaakt. De inkomsten (1) zijn onttrekkingen (u neemt geld op). De uitgaven (U) voor exploitatie, groot onderhoud e.d. zijn bijinvesteringen (u stort geld). De DCF-waarde (bedrijfswaarde) is het saldo op het fictieve spaarbankboekje. Verschil met het spaarbankboekje is dat u het saldo, flexplek huren den haag de DCF-waarde, pas kan realiseren bij verkoop: het is de ex-ante, in voorcalculatie, berekende waarde op basis van de prognose van de kasstromen en de gestelde rendementseis. Of die waarde daadwerkelijk gerealiseerd wordt is afhankelijk van de markt. De tweede term kunnen we ook schrijven als de netto kasstroom negeren (NCF) in periode t. De netto kasstroom moet u dan wel bepalen vanuit de positie van de investeerder.In een spaarbankboekje bent u de investeerder: Uw netto kasstroom is uw opgenomen geld minus uw stortingen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *