Vraaggesprekken en praktijktests

Tijdens mijn militaire dienstplicht in het Israëlische leger was ik enige tijd werkzaam in de psychologische dienst, die kandidaten voor officiersfuncties moest selecteren op basis van een reeks van vraaggesprekken en praktijktests. Het criterium voor een accurate voorspelling was de eindscore van de cadet op de officiersopleiding. De validiteit van het selectieproces was kantoor huren leeuwarden nogal slecht. (In een volgend hoofdstuk zal ik hier iets meer over vertellen.) Toen ik werkzaam was als professor en samen met Amos intuïtieve beoordeling onderzocht, bestond de dienst nog steeds. Ik had contact onderhouden met de psychologen aldaar en vroeg hun nu om een gunst. Behalve dat ik hun scoresysteem voor de geschiktheid van de cadetten wilde weten, vroeg ik kantoor huren groningen ze om te voorspellen welk cijfer iedere cadet
198 Deel Il – Heuristieken en biases
uiteindelijk zou krijgen op de officiersopleiding zelf. Zo verzamelde ik enkele honderden voorspellingen. De psychologen die de voorspellingen maakten, waren allen bekend met het scoresysteem van de officiersopleiding, bestaande uit A’s, B’s enzovoort. De resultaten waren opvallend: de frequentie van A’s en B’s in de voorspellingen was zo goed als identiek aan de frequentie van A’s en B’s in het eindoordeel van de opleiding. Deze uitkomst vormt een intrigerend voorbeeld van zowel substitutie als afstemming van intensiteit. De psychologen die de voorspellingen maakten, waren er niet in geslaagd onderscheid te maken tussen twee taken: • hun gebruikelijke taak, het evalueren van de prestaties van de kandidaten tijdens hun verblijf bij de psychologische dienst; • de taak die ik hen had opgelegd: het voorspellen van hun toekomstige eindoordeel.
Ze hadden eenvoudigweg hun eigen kantoor huren eindhoven oordeel overgezet naar de schaal die op de officiersopleiding werd gebruikt: afstemming van intensiteit. Wederom had het onvermogen om rekening te houden met de (aanzienlijke) onzekerheid van hun voorspellingen ertoe geleid dat ze voorspellingen maakten die geheel niet-regressief waren.
Intuïtieve voorspellingen gecorrigeerd Laten we weer even teruggaan naar Julia, onze boekenwurm. De juiste manier om haar gemiddelde tentamencijfer te voorspellen is in het vorige hoofdstuk beschreven. Net zoals ik heb gedaan voor de golfp restaties op opeenvolgende dagen en het rangschikken van gewicht en pianospel, kan ik een schematische formule opschrijven voor de kantoor huren den haag factoren die leesleeftijd en academische prestaties bepalen:
Leesleeftijd = Gedeelde factoren + Factoren speáfiek voorleesleeftijd = 100% Gemiddeld tentamencijfer = Gedeelde fa ctoren + Factoren specifiek voor gemiddeld tentamencijfer= 100%

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *