Voorbeelden van regressie

In het dagelijks leven komen we talloze voorbeelden van regressie naar het gemiddelde tegen, bijvoorbeeld bij het vergelijken van de lengte van vaders en zonen, het meten van de intelligentie van huwelijkspartners of het bijhouden van de prestaties van individuen in opeenvolgende tests. Toch hebben mensen geen accurate intuïtie met betrekking tot dit verschijnsel ontwikkeld. Allereerst flexplek huren leeuwarden wordt regressie niet herkend in contexten waarin het verschijnsel ontegenzeggelijk plaatsvindt. Vervolgens verzint men vaak, als regressie wel wordt herkend, overbodige causale verklaringen voor het verschijnseI.n We vermoeden dat het verschijnsel van regressie ongrijpbaar blijft omdat het niet strookt met de overtuiging dat voorspelde uitkomsten een maximale overeenkomstigheid met de input moeten hebben; de waarde van de uitkomstvariabele moet derhalve net zo extreem zijn als de waarde van de flexplek huren groningen inputvariabele. Het onvermogen om regressie te herkennen kan gevaarlijke consequenties hebben, zoals uit de volgende observatie blijkt.13 In een discussie over de prestaties van cadetten gaven ervaren vlieginstructeurs aan gemerkt te hebben dat een compliment na een vloeiend verlopen landing meestal gevolgd werd door een slechtere landing, terwijl
Appendix A. Besluitvorming in onzekerheid: heuristiek en biases 461
kritiek op een slecht verlopen landing gevolgd werd door een beter resultaat. De instructeurs concludeerden dat verbale beloning slecht is en verbale afstraffing goed, in weerwil van de geaccepteerde psychologische doctrine. Deze conclusie is echter verkeerd, vanwege regressie naar het gemiddelde. Zoals ook in andere gevallen van herhaalde toetsing geldt, wordt een verbetering meestal gevolgd door een verslechtering en een verslechtering door een verbetering, zelfs al zou de instructeur flexplek huren eindhoven bij de eerste poging niets zeggen over de prestaties van de cadet. Omdat de instructeurs de cadetten na een goede landing complimenteerden en na een slechte landing bekritiseerden, trokken ze de verkeerde (en mogelijk gevaarlijke) conclusie dat bestraffing effectiever is dan beloning. Het niet rekening houden met het effect van regressie leidt dus tot overschatting van de effectiviteit van bestraffing en onderschatting van de effectiviteit van beloning. In sociale interactie worden beloningen, net als in training, meestal na goede prestaties verstrekt en worden bestraffingen na slechte prestaties uitgedeeld. Alleen al door regressie zal gedrag na bestraffing beter en na beloning slechter worden. De menselijke aard is dus zo dat we enkel en alleen door toeval vaak beloond flexplek huren den haag worden door anderen te bekritiseren en bestraft door anderen te belonen. Mensen zijn zich doorgaans niet bewust van deze contingentie. De rol van regressie in beloning en bestraffing lijkt grotendeels voorbij te gaan aan psychologen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *