Veranderingsproces in fasen

Gerelateerde afbeelding

Fase 1: Doorbreking quasi-evenwicht en noodzaak tot verandering Het quasi-evenwicht wordt doorbroken wanneer de impuls een zodanige intensiteit heeft dat deze beslist niet genegeerd kan worden. Nu treedt ook de eerste fase van een bewust en gepland in gang te zetten veranderingsproces in: namelijk die van het ervaren van de impuls en het overwegen van hetgeen verder moet kantoorruimte huren leeuwarden worden gedaan. Het wordt duidelijk dat verandering moet gaan plaatsvinden. In dit stadium wordt soms ook het eerste contact gezocht met de externe adviseur.
Fase 2: Voorbereiden van de verandering (‘unfreezing’) Nu dienen veranderingen, bijvoorbeeld op technisch-economisch gebied, te worden overwogen, vastgesteld en voorbereid. Bij de betrokken mensen heerst nog een zekere mate van onbegrip en bestaan onzekerheid en misverstand over bestaande gedragspatronen die dreigen weg te vallen. In deze fase vindt introductie van een in voorkomend geval uit te voeren organisatieonderzoek plaats, alsmede de verzameling van gegevens (bijvoorbeeld door interviews en groepsgesprekken) en worden eerste voorstellen tot verandering gedaan. Betrokkenen kantoorruimte huren groningen moeten wennen aan het idee van de komende verandering en daartoe worden gemotiveerd c.q. worden getraind en opgeleid. In deze fase komen ook ‘weerstanden tegen verandering’ op, hetgeen maakt dat deze fase tamelijk lang kan duren. Mensen moeten aan de gedachte wennen dat veranderingen in rollen en relaties zullen unfreezing gaan optreden. In dit verband spreekt men ook wel van ‘unfreezing’, ofwel van afleren of deroutiniseren van aanvaarde en bestaande gedragspatronen.
Fase 3: Implementatie en verschuiving (‘moving’) Tijdens deze fase worden de noodzakelijke veranderingen doorgevoerd en wordt het voorgestelde plan verwezenlijkt. Er is nu sprake van een verschuivingsfase, van een fase van ‘moving’-fase ontdekken en kantoorruimte huren eindhoven aanleren van nieuw organisatiegedrag, de zogenoemde ‘moving’ -fase. Weerstanden zullen merkbaar en voelbaar zijn. Voor het individu is dit een periode van persoonlijk doorleefde beleving van de verandering. Men moet immers de nieuwe rol leren spelen. In geval van een acute crisis wordt verandering doorgaans snel ‘aanvaard’ en kantoorruimte huren den haag doorgevoerd. Van belang is dat de verandering door een daartoe uit de organisatie aangewezenveranderingsmanager (eventueel door een van buiten aangetrokken tijdelijke manager) in samenwerking met de afdeling Personeel en Organisatie wordt gestuurd en zo nodig wordt bijgestuurd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *