Veiligheidsvoorraad

Op de website vind je een uitgebreide spreadsheet in Excel-formaat over het Voorraadmodel voorraadmodel. Daarin staat bij het tabblad Veiligheidsvoorraad vergaderruimte huren leeuwarden zowel de tabel die we uit de statistiek kennen als de formule die daarvoor in Excel gebruikt wordt:
Bestelniveau Reorderpunt
kx =STAND.NORM.INV(x /100)
Als kx de te bereken cel voorstelt moet daarin ingevuld worden: =STAND.NORM.INV(x /100). Voor x moet dan de bewuste celwaarde met het gekozen servicepercentage ingevuld worden.
De waarden uit tabel 4.5 zijn verwerkt in figuur 4.21. Hieruit blijkt dat naarmate de servicegraad boven de 95% komt, de kosten van de veiligheidsvoorraad vergaderruimte huren groningen omhoogschieten. Onnodig hoge veiligheidsvoorraden moeten dus voorkomen worden.
We kunnen nu berekenen wat de totale veiligheidsvoorraad zal worden. We kennen het gemiddelde verbruik tijdens de levertijd. We kunnen dan de voorraadhoogte berekenen, waarbij we moeten bijbestellen. Deze voorraadhoogte is het bestelniveau ofreorderpunt (Bx).
In formulevorm is het bestelniveau:
B, =D1 + \!”.._, = µxL+kx x (JXL/ F waarin geldt: Ex = reorderpunt in stuks bij een gegeven servicegraad x in procenten; DL = gevraagde hoeveelheid gedurende de levertijd; Vu,x = veiligheidsvoorraad v in stuks bij een servicegraad x. We rekenen het reorderpunt uit met de gegevens uit het voorbeeld van figuur 4.19 bij een servicegraad van 95% en van 99%. De (5 is daarin gelijk vergaderruimte huren eindhoven aan de gegeven waarde van 2 stuks. Uitgaande van de in het voorbeeld
gebruikte gegevens, gaan we eerst na wat de twee k-factoren worden. Bij 95% wordt het uit voorraad raken 5%. In tabel 4.5 zien we: k95 = 1,64 en k99 = 2,33 De formule voor Bx wordt dan als volgt ingevuld: ß95 =D, + V.,5 = px L+k„5 x CJX .J LI F = 6×5+ l,64x2x J5 = 37,33 =}38 6×5+2,05x2xJ5 = 40,42 ==} 41 De nieuwe bestelgrenssituatie voor B99hebben we weergegeven in figuur 4.22. In figuur 4.22 zien we dat bij maximale afname de voorraad voldoende is voor de klantenvraag tot de nieuwe vergaderruimte huren den haag levering in week 5 binnenkomt. Mocht echter de levertijd overschreden worden, dan zal dit alsnog leiden tot een neeverkoop. In het geval de spreiding van de leveringen bekend is, wordt het mogelijk uit te rekenen wat dan de veiligheidsvoorraad moet worden. We verwijzen hiervoor naar Van Goor e.a. (1993).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *