Value added logistics (VAL)

Financiele voordelen Uitbesteding kan de financiele ratio’s be”invloeden: dezelfde omzet met minder mensen betekent een hagere omzet per werknemer, en uitbesteden van voertuigen en gebouwen zal de balans verkarten en het rendement op eigen vermogen doen groeien.
Ad 4 Vaste kosten variabel maken Veel ondernemingen hebben nauwelijks inzicht in de werkelijke logistieke kosten; veel kosten zijn verborgen in kostensoorten die niet direct met logistieke handelingen te maken hebben. Veel logistiek dienstverleners werken met een open kantoor huren leeuwarden calculatiesysteem dat laat zien welke kosten voor elke handeling gemaakt worden. Hierdoor worden de vaste kosten variabel gemaakt; men betaalt voor wat men nodig heeft. Op deze wijze worden de werkelijke kosten zichtbaar en kunnen ze op eenvoudige wijze in de calculatie meegenomen worden.
Ad 5 Lagere investeringen Door het logistieke proces niet zelf meer uit te voeren kunnen investeringen in ICT lager uitvallen. In de praktijk blijkt dat beperkte aanpassingen in de eigen software moeten plaatsvinden en dat interfaces met de automatisering van de logistiek dienstverlener kantoor huren groningen moeten worden gerealiseerd om een effectieve uitbesteding mogelijk te maken. Door gebruik te maken van pieken en dalen van andere ondernemingen, levert uitbesteding in een public warehouse synergie op in het gebruiken van magazijnruimte. De logistiek dienstverlener weet beter om te gaan met seizoensgevoelige producten. Er zijn dus geen investeringen in overcapaciteit nodig. Ad 6 Hagere logistieke kwaliteit Uitbesteden betekent gebruikmaken van de deskundigheid van de logistiek dienstverlener. Ad 7 Minder groot afbreukrisico Ondernemen is risico’s nemen. Risico’s moeten echter beheersbaar worden gemaakt. Als logistiek niet tot de kernactiviteiten behoort, dan schept uitbesteding meer zekerheid. De operationele en financiele risico’s worden kantoor huren eindhoven bij de logistiek dienstverlener neergelegd.
7.4.2 Toegevoegde waarde door de logistiek dienstverlener Bij uitbesteden is het de logistiek dienstverlener die zorg draagt voor het toevoegen van waarde aan een product. Door Nederland Distributieland (NDL) wordt in dit verband veelvuldig gesproken over value added logistics (VAL). Voortbouwend op het transformatiebegrip uit de inleiding, definieren wij toegevoegde waarde (value added) als ‘de meerwaarde, die een product krijgt in een logistieke keten als gevolg van transformaties naar vorm, plaats en tijd’. De kantoor huren den haag toegevoegde waarde kan verkregen worden door het verrichten van fysieke handelingen, maar ook door het vervullen van de informatiefunctie. In tabel 7.5 geven we enige voorbeelden van beide functies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *