Unfreezing

Gerelateerde afbeelding

In deze fase worden de medewerkers voorbereid op unfreezing de veranderingen. De consequenties die volgen op de veranderingen worden duidelijk gemaakt. De medewerkers moeten afstand nemen (ontdooien) van de tot dan toe normale werkwijze. Deze fase is zeer belangrijk omdat veel mensen weerstand hebben tegen veranderingen. weerstand Deze weerstand is een normaal gevolg van de onzekerheid die met de verandering gepaard gaat. Daarnaast moeten de medewerkers gemotiveerd worden om in de nieuwe veranderde situatie aan de slag te gaan. De acceptatie van de verandering wordt positief beïnvloed wanneer de personen die met de veranderingen geconfronteerd worden, al in een vroeg flexplek huren leeuwarden stadium daarbij betrokken worden. Fase 2: Moving Wanneer de verandering door de medewerkers geaccep- moving teerd is, kan de verandering geëffectueerd worden. De wijzigingen in bijvoorbeeld communicatie en informatiestromen worden ingevoerd. Me-‘Y Figuur 10.4 De drie fasen in het veranderingsmodel van Lewin
Medewerkers krijgen de mogelijkheid om via opleiding en training zich op de nieuwe situatie voor te bereiden. Fase 3 Freezing Wanneer de veranderingen geëffectueerd zijn, vindt vastlegging plaats. De veranderingen zijn nu een vast onderdeel van de normale organisatie geworden. Het is in deze fase niet vreemd dat medewerkers terugvallen op hun oude gewoonten. Extra aandacht hiervoor is nodig.
Het veranderingsmodel van Lewin is schematisch weergegeven in figuur 10.4.
De veranderingsstrategieën van Ezerman Het doel van een veranderingsstrategie is de accepatie van de verandering door de betrokken medewerkers te flexplek huren eindhoven vergroten. Het gaat hierbij om een daadwerkelijk acceptatieproces te bewerkstelligen en niet een . schijnbaar. De volgende strategieën hebben tot doel zoveel mogelijk medewerking te verkrijgen. De veranderingsstrategieën worden meestal naast elkaar gebruikt. Ezerman onderscheidt zeven veranderingsstrategieën.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *