Toeleveranciers van het Amerikaanse Nike

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Toeleveranciers van het Amerikaanse Nike moeten een gedragscode van het concern ondertekenen. Shell vraagt dit van zijn zakenpartners niet, maar Shell meldt wel dat in het afgelopen boekjaar 1 06 contracten met partners en twee joint ventures zijn beëindigd, omdat hun activiteiten niet strookten met Shells uitgangspunten. C&A heeft recent in een jaarverslag melding gemaakt van vele overtredingen van de gedragscode die het C&A-concern had opgelegd aan zijn leveranciers (vele gevallen kantoorruimte huren leeuwarden van kinderarbeid – jonger dan 14 jaar -en onveilige werk- en arbeidsomstandigheden). In geval van overtredingen werden orders opgeschort. Alleen het hebben van een ethische code draagt echter niets bij aan een betere bedrijfsethiek, zo wijst onderzoek uit. Ethiekprogramma’s hebben effect wanneer deze gericht zijn op waarden in plaats van op ‘naleving’. Programma’s hebben meer effect wanneer deze ·geïntegreerd’ zijn (in plaats van ·ontkoppeld’), met andere woorden: ethisch beleid werkt beter als het geïntegreerd is in de overige structuren kantoorruimte huren groningen en regels van het bedrijf, zoals beloningssystemen, en wanneer mensen die bepaalde posities bezetten ter verantwoording worden geroepen. Moraliteit en geld ontmoeten elkaar dus steeds uitdrukkelijker. Welbegrepen eigenbelang maakt dat ondernemingen, – daartoe veelal toch gedwongen door acties van consumentengroepen en milieugroeperingen – zich in hun gedrag aanpassen. Dil staat in zeker opzicht op gespannen voet met ontslag van zogenaamde klokkenluiders die het niet naleven van regels uit organisaties, als een ·cri de coeur’ naar buiten menen te moeten brengen als organisaties dit zelf verhullen of gewoonweg niet doen, denk aan het systematisch overtreden van veiligheidsvoorschriften (kernreactor Petten) of het kantoorruimte huren eindhoven zich schuldig maken aan vriendjespolitiek, overtreding van aanbestedingsregels, eigenmachtig optreden of mismanagement. Vraagstukken die daarbij onder andere aan de orde zijn worden hierna kort beschreven.
Groene kwestie: het milieu In een bedrijfsorganisatie kunnen we bijvoorbeeld denken aan de groene kwestie, dus aan de milieuproblematiek. Concreter gaat het dan om het denken en beslissen over grenzen bij de verwerking of lozing of storting van afval, het gebruik van kantoorruimte huren den haag energie, de keuze van materialen enzovoort. In hoeverre beinvloedt de milieuproblematiek het feitelijke organisatiegedrag of erkennen we wel het probleem maar verwachten we de oplossing ervan van de kant van de overheid? Blijven we als bedrijf tot nader order afvalstoffen lozen, waarvan een ieder weet dat deze schadelijk zijn7 Via duurzaam ondernemen (zie subparagraaf 3.4.2) zien we de laatste jaren de eerste constructieve antwoorden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *