Taken staf- en hulpdiensten

Gerelateerde afbeelding
In groter wordende bedrijven en instellingen worden op een bepaald moment in de eigen organisatie specialisten aangetrokken. De organisatie bereikt dan een zodanige omvang en vraagstukken doen zich zodanig veelvuldig voor dat de leiding de nodige deskundigheden zelf ‘in huis’ wil hebben bij het bestuderen en aanpakken van de steeds ingewikkelder wordende vraagstukken op aspecten van beleid en/ of van uitvoering. Als er doorlopend voldoende werk is, is het goedkoper hiervoor kantoorruimte huren leeuwarden eigen deskundigen te hebben dan steeds gebruik te moeten maken van externe deskundigen. Als daarbij het accent komt te liggen op gespecialiseerde kennis ten behoeve van analyse en oplossing van beleidsvraagstukken, ontstaan de zogenoemde staffuncties. Denk bijvoorbeeld aan economisch onderzoek, marktonderzoek, langetermijnplanning, juridische zaken. Bij het instellen van stafdiensten gaat het eerst en vooral om het overdragen van denkwerk in de fase van beleidsformulering en beslissingsvoorbereiding. Door het inzetten kantoorruimte huren groningen van gespecialiseerde kennis kunnen problemen in verschillende aspecten worden uitgediept. Uiteindelijk dient dit ertoe te leiden dat ‘de lijn’ meer afgewogen en inhoudelijk betere beslissingen kan nemen. gespecialiseerde kennis De inzet van gespecialiseerde kennis moet steeds gericht zijn op het effectiever (doeltreffender) en efficiënter (doelmatiger) werken van lijnfunctionarissen. Dit kan worden bereikt door de specialistische kennis aan te wenden bij verbetering van werkmethoden, ten behoeve van planning en ‘con trol’, en ook bijvoorbeeld bij opleiding en training van personeel. staf- en hulpdiensten Staf-en kantoorruimte huren eindhoven hulpdiensten kunnen op verschillende niveaus in de organisatie worden ingebouwd. Het verschil tussen stafdienst en hulpdienst ligt dan allereerst in de sfeer van de bevoegdheden en niet in de specialistische kennis als zodanig. Het karakter van een afdeling ‘naast de lijn’ kan niet zomaar uit een organisatieschema worden afgelezen, hoogstens worden vermoed.
Zodra een bedrijfsjurist of een afdeling Juridische Zaken zich ten behoeve van de lijn ook met de uitvoering van taken en behandeling van gevallen gaat bezighouden, verandert zijn functie van karakter. Er is dan niet langer sprake van een zuiver adviserende rol maar
tevens van een uitvoerend element in de taakvervulling. In deze functie wordt dan een ‘hulpdienst’ -element ingebouwd. Of er in de praktijk sprake is van een staf- of hulpdienst is pas te zeggen als naast de werkzaamheden en vereiste kennis de bijbehorende bevoegdheden zijn nagegaan. Gesteld kan worden dat de staf beïnvloedend werkt ten opzichte van de lijn. Via de lijn kantoorruimte huren den haag werkt dit in op het werk van anderen. De staf verstrekt gegevens of ongevraagd advies en verricht niet zelf (een deel van) de uitvoerende taken_ Hulpdiensten geven dwingend advies aan de lijn en verrichten daarnaast zelf ook uitvoerende taken ten behoeve van de lijn. Als het zwaartepunt van de dienstverlening van de specialist in de organisatie ligt op vraagstukken van uitvoering in meerdere afdelingen in de organisatie, spreken we van de zogenoemde hulpdiensten_ Denk hierbij aan personeelszaken, Administratie & Financiën, onderhoud, werkvoorbereiding en dergelijke.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *