Strategische beslissingen

Gerelateerde afbeelding

Strategische beslissingen betreffen de vaststelling van de doelen van een organisatie, de keuze van de middelen en de weg waarlangs de doelen bereikt moeten worden. In hoofdstuk 4 komen we uitvoerig terug op dit soort beslissingen. Aangezien deze beslissingen de totale organisatie raken, behoren ze op het hoogste niveau in de organisatie te worden genomen. Dit wil kantoor huren leeuwarden echter niet zeggen dat men functionarissen op lagere leidinggevende niveaus hierbij niet kan betrekken. Integendeel, als bron van informatie zijn deze functionarissen noodzakelijk. De uiteindelijke beslissingen liggen evenwel bij de directie. Deze beslissingen kenmerken zich door een grote mate van onzekerheid en een gebrek aan beschikbare informatie. Het gaat bovendien veelal om beslissingen die een eenmalig karakter dragen, denk aan een grote investering in een nieuw productieprocédé, een fusie, het sluiten van een vestiging, het kantoor huren groningen gaan ontwikkelen van een nieuw product.
Organisatorische en tactische beslissingen Organisatorische beslissingen betreffen de keuze van de organisatieopbouw en de verdeling van de taken en bevoegdheden over de organisatieleden. In hoofdstuk 6 en 7 komt dit soort beslissingen nader aan de orde. De noodzaak tot het veranderen van de structuur van een organisatie kan voortkomen uit wijzigingen van de strategie, maar ook uit problemen in de fase van de eigenlijke uitvoering. Bij het zoeken naar de meest geschikte organisatiestructuur moet men kiezen uit de verschillende vormen van arbeidsverdeling en coördinatie. Taken en kantoor huren eindhoven bevoegdheden moeten misschien opnieuw worden verdeeld. Men moet wellicht een informatiesysteem opzetten of nieuwe procedures en richtlijnen ontwikkelen.
Operationele beslissingen Operationele beslissingen betreffen de dagelijkse regeling van de uitvoering in de organisatie. De beslissingen kunnen op lagere niveaus in de organisatie worden genomen. Zou dit niet gebeuren, dan is overbelasting van de hogere leiding het gevolg. Ook zou vertraging in de besluitvorming optreden. Bij deze beslissingen gaat het om de zich herhalende uitvoeringsproblemen, die in zekere mate een routinekarakter dragen. Men moet uitvoeringsnormen kantoor huren den haag vaststellen en een uitvoeringsplanning maken. Ten slotte moet voor de regeling en controle door periodieke vastlegging en rapportage zorg worden gedragen, bijvoorbeeld in termen van voorraadniveaus, verkoopcijfers en kostenbudgetten. Op deze aspecten wordt in hoofdstuk 1 0 ingegaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *