Sloopvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Indien er sprake is van een beschermd stads- en dorpsgezicht op grond van de Monumentenwet, maar er nog geen bestemmingsplan is vastgesteld ter bescherming daarvan, dan dienen burgemeester en wethouders een aanvraag voor een aanlegvergunning ook winkel huren leeuwarden aan te houden indien er geen reden is om de aanlegvergunning te weigeren. Deze aanhouding van de aanvraag duurt totdat over de goedkeuring van een dergelijk bestemmingsplan onherroepelijk is beslist. Indien duidelijk is dat het werk of de werkzaamheid waarvoor de aanlegvergunning nodig is, niet strijdig is met het bestemmingsplan dat gericht is op het beschermde stads-of dorpsgezicht, dan kunnen burgemeester en winkel huren groningen wethouders de aanlegvergunning verlenen nadat Gedeputeerde Staten hebben verklaard dat zij tegen het verlenen van de bouwvergunning geen bezwaar hebben (art. 46 lid 5, 6 en 7 WRO). Ook kan onder bepaalde omstandigheden een aanlegvergunning worden verleend in strijd met het toekomstig planologische beleid (art. 46 lid 8 WRO).
Wet op de stads- en dorpsvernieuwing In gebieden waarin een leefmilieuverordening geldt op grond van de WSDV, is volgens art. 20 van die wet slopen zonder vergunning van burgemeester en wethouders verboden. Burgemeester en wethouders weigeren deze winkel huren eindhoven sloopvergunning volgens art. 21 WSDV indien voor het slopen ook een sloopvergunning ingevolge de Monumentenwet of een provinciale of een gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze sloopvergunning niet is verleend.
Op grond van art. 36 WSDV is het verboden te slopen in een gebied dat is gelegen in een stadsvernieuwingsplan. Ook in dit geval moet de sloopvergunning worden geweigerd ingevolge art. 21 Monw, indien voor het slopen ook een sloopvergunning ingevolge de winkel huren den haag Monumentenwet of een provinciale of een gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze sloopvergunning niet is verleend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *