Ruimtekosten

Ruimtekosten Elk product in opslag vergt mimte. Ten opzichte van het beschikbare magazijnvolume is de vulgraad vaak laag. In de conventioneel ingerichte magazijnen wordt vaak hooguit de helft van de oppervlakte benut. De mimtekosten per m2 of m3 varieren sterk. Dat is kantoor huren per uur leeuwarden afhankelijk van het type product en het gebouw. Bedragen boven €100 per m2 jaarlijks voor de mimte zijn hierbij normaal. Als daarbij ook de kosten van onder andere verwarming en het onderhoud van gebouw en installaties gerekend worden, lopen ze al gauw op tot €200 of meer per m2 magazijn. Op dure locaties, zoals Schiphol, is een verdubbeling van de kosten per m2 geen uitzondering. In dergelijke gebieden wordt vaak geprobeerd de opslagkosten per m3 te beperken. Dat kan door toepassing van hoogbouw of een kantoor huren per uur groningen geavanceerde opslagmethode. Met de toename van het aantal artikelen neemt de mimtebehoefte meestal ook toe. De mimtekosten en het aantal hulpmiddelen zijn in procentuele zin sterk afhankelijk van de waarde die een artikel per oppervlakte-eenheid ofvolume-eenheid inneemt. Dat gaat sterk op bij een artikel met een Jage waardedichtheid (waarde per m3). Als we wc-papier ( €300 per m3) vergelijken met rioolbuizen ( € 100 per m3), dan zal dit al snel vele procenten van de kostprijs bedragen. Zie ook voorbeeld 4.2.
Goedkope partij in dure ruimte
Een inkoper van verpakkingsmiddelen dacht een slimme zet gedaan te hebben. Voor een instrumentenfabriek moest hij dozen van polyesterschuim bestellen. Hij had kantoor huren per uur eindhoven een kleine bestelling voor deze dozen gekregen. Gezien de hoge instelkosten van spuitmachines en een aantrekkelijk aanbod van de leverancier dacht hij slim te zijn door een goedkope partij op te kopen. De hoeveelheid bleek echter groter te zijn dan wat voor de jaarafname van het product nodig was.
Gezien het grote volume van deze producten konden de verpakkingen niet meer in het dure productiemagazijn opgeslagen worden. Bij een ander bedrijf werd ruimte gehuurd en zo werd de ‘winst’ op de inkoop al snel omgezet in een aanzienlijk verlies. lnmiddels is met de producent afgesproken dat hij de producten zelf opslaat tegen een aantrekkelijk tarief. Diens ruimtekosten bleken aanzienlijk lager te zijn dan die van het dure productiemagazijn.
Risicokosten Door het in voorraad houden van producten ontstaat een risico van schade door diverse oorzaken. Hierbij gaat het zowel om de kosten van voorzorg als van nazorg. Deze worden respectievelijk ook wel de preventieve ende correctieve kosten genoemd. Een voorbeeld van preventieve kosten is de verzekeringspremie die nodig is om de schade tegen onder andere brand en diefstal, af te dekken. Deze premie loopt de laatste jaren steeds sterker op. Een voorbeeld van correctieve kosten betreft kantoor huren per uur den haag rijschade met een vorkheftmck. Deze kan betrekking hebben op een verkeerde handeling. Een ander voorbeeld met betrekking tot risico in de correctieve sfeer is ook de kans op overschrijdingvan de houdbaarheidsdatum ofhet moeten opmimen van de partijen ten gevolge van modegevoeligheid. Het gaat hierbij ook om het risico van economische of technische veroudering.
>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *