Projectfinanciering

Projectfinanciering – Rente: 5,0% – Project Life Cover Ratio (PLCR): 1 ,4 – Loan to Cost Ratio (LCR): 0,9 – Cash Sweep: Ja Planning De planning voor vergaderruimte huren leeuwarden investeringen en opbrengsten voor de verschillende posten is als volgt: Jaar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5% 9% 1 4% 1 2% 1 0% 1 0% 1 0% 1 1 % 1 1 % 9% Verder geldt 1. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en prijspeil heden, d.w.z. begin jaar l; 2. We veronderstellen dat de BTW in deze casus volledig terugvorderbaar vergaderruimte huren groningen is en dus geen rol speelt; 3. Genoemde bedragen zijn inclusief andere belastingen als overdrachtsbelasting; 4. Alle kasstromen zijn einde jaar Vragen A 1. Zet de kasstromen van dit project uit 2. Wat is de IRR op het project? 3. Wat is de WACC? 4. Wat is de netto contante waarde bij de WACC? B 1. Zet het liquiditeitsverloop uit bij de berekende IRR van het project 2. Wat is het eindsaldo van het project in dit geval? 3. Zet de liquiditeitsbehoefte uit in een grafiek 290 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN c 1. 2. 3. D 1. E 1. 2. 3. 4. Zet het liquiditeitsverloop van het project uit bij de berekende WACC Wat is het eindsaldo van het project in dit geval? Zet de liquiditeitsbehoefte uit in een grafiek Bereken voor elk jaar op basis van de resterende netto vergaderruimte huren eindhoven kasstroom, de rente op de lening en de PLCR de borrowing base: de maximale schuld per jaar. Zet nu de volledige Cash Flow Waterfall van het project uit Wat is de IRR op eigen vermogen? Wat is de IRR van de financiering? Bereken de de cumulatieve nominale kasstromen van a. Het project b. De financiering c. Het eigen vermogen d. De som van b en c e. Controleer of niet ergens geld wordt bijgemaakt of verdwijnt: is de som van b en c gelijk aan a? F 1. Zet de balans van het eigen vermogen uit 2. Bereken voor elk jaar het vergaderruimte huren den haag aandeel eigen vermogen in het project 3. Wat is in welk jaar het minimale eigen vermogensaandeel? G 1. Zet in een grafiek uit: a. De netto contante waarde (discontovoet rente lening) van de resterende kasstromen van het project; b. De borrowing base; c. De balans van vreemd vermogen; d. De balans van eigen vermogen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *