Producten ontwerpen en vermarkten

Producten ontwerpen en vermarkten
Hoe kunnen we reeds vanafh et produc/onlwerp uandacht schenken aan marketing en !ogistiek?
Marktinstrumenten kunnen het gedrag van flexplek huren leeuwarden afnemers belnvloeden. In deze paragraafbehandelen we het product- en assortimentsbeleid.
2.3.1 Productlevenscyclus Een product kan men vanuit technisch ofvanuit economisch gezichtspunt bekijken. Technisch gezien ontstaat een eindproduct door de combinatie van een aantal grond- en hulpstoffen tot een geheel. Vanuit economisch of marketinggezichtspunt moet een product echter worden opgevat als een verzameling eigenschappen waarmee een afnemer in staat is zijn behoeften te bevredigen. Het nut dat een consument ontleent aan het bezit of gebruik van een product flexplek huren groningen wordt dan ook bepaald door het nut dat hij aan de eigenschappen van dat product kan ontlenen. Vandaar dat het product- en assortimentsbeleid van een onderneming kan worden opgevat als het totaal van overwegingen die ertoe leiden het product (de producten) zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van flexplek huren eindhoven huidige en potentiele afnemers, rekening houdend met de doelstellingen van de onderneming. Productbeslissingen verschillen naarmate men te maken heeft met bestaande producten of nieuwe producten. De problematiek van bestaande
producten kan het beste worden geYllustreerd met behulp van de zogenoemde productlevenscyclus (PLC) van een product. Elk product flexplek huren den haag heeft een eindige levensduur, die in vijf fasen kan worden onderverdeeld. De fasen introductie, groei, rijping, verzadiging en verval vormen gezamenlijk de productlevenscyclus. In figuur 2.4 worden deze fasen weergegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *