‘Problematische alfabeten’

Een tweede maatstaf is het vermogen om te lezen en te schrijven. De onderzoekers van de OESO onderscheiden vijf niveaus, van ‘in staat tot een kantoorruimte huren leeuwarden┬árechtstreekse boodschap te lokaliseren in een eenvoudige tekst’ (niveau i) tot ‘in staat uiteenlopende soorten informatie te combineren die worden ontleend aan diverse schriftelijke bronnen’ (niveau 5). ‘Leesvaardigheid op niveau 3 wordt algemeen als wenselijk beschouwd om zieh te kunnen redden in het sociale en economische leven binnen een moderne democratische samenleving’, tekenen zij daarbij aan. 24 De resultaten kantoorruimte huren groningen van deze meting zijn weergegeven in grafiek3.
Brittannie Belgie Verenigde Staten
‘Problematische alfabeten’, % bevolking 1994-1995 Deze grafiek vertoont een verontrustend beeld. Het percentage ‘problematische alfabeten’, dat wil zeggen met een leesvaardigheid onder niveau 3, is het laagst in Zweden, maar bedraagt in dat land altijd nog 25%. In Ierland is het percentage echter 55, in Engeland 50, in Belgie 40 en in Nederland 35.
De beide grafieken in combinatie leveren een puzzel op. Aan de ene kant is het scholingsniveau van de beroepsbevolking in de loop der tijd kantoorruimte huren eindhoven aanzienlijk gestegen en toch beschikt een alarmerend hoog gedeelte van de bevolking in onvoldoende mate over de basisvaardigheden die de hedendaagse samenleving vereist. Onwillekeurig is men geneigd de verklaring te zoeken in de instroom van immigranten in Europa, veelal economische vluchtelingen, waarvan een gedeelte grote moeite heeft zieh de taal van hun gastland eigen te maken. Deze verklaring gaat misschien op voor een land als Zweden, dat relatief weinig immigranten aantrekt. Maar het kan geen verklaring bieden voor kantoorruimte huren den haag het hoge percentage sub-alfabeten in een land als Ierland, dat eveneens een geringe immigratie kent. Het is niet de enige puzzel die we tegenkomen als we ons verdiepen in de oorzaken van productiviteitsverschillen tussen landen.
29

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *