Posttransactie-elementen

Posttransactie-elementen De service na de transactie blijkt vooral uit het optreden van de producent bij defecten en problemen. Hoe snel, tegen welke kosten en met welke kwaliteit worden defecten en problemen verholpen? Ook de wijze waarop de afhandeling van flexplek huren leeuwarden retouren plaatsvindt, bepaalt het serviceniveau. Bij alle drie de elementen geldt dat de prestatie van de onderneming hard gemaakt moet worden. Dit kan door een prestatie-indicator (PI) te berekenen, bijvoorbeeld betrouwbaarheid van leveren: 93% van de orderregels wordt afgeleverd in de toegezegde leverweek; voor de factor bereikbaarheid: 90% van de inkomende telefoongesprekken wordt binnen 10 seconden opgenomen.
TUSSENVRAAG 2.12 Welke inhoud moeten de drie elementen van customer service hebben bij het aankoopproces van een nieuwe geluidsinstallatie? .n Van elektronisch bestellen naar slim leveren
\ \!elke inuloed hee.fi e-business op flexplek huren groningen de logistiek?
E-business kan worden omschreven als het elektronisch uitvoeren van transacties met behulp van moderne informatietechnologie. Op zieh is dat niet nieuw. Want electronic data interchange (EDI) maakt het ondernemingen al jarenlang mogelijk om op elektronische wijze order, vrachtbrieven, facturen enzovoort uit te wisselen. Maar voor ED! zijn er veel afspraken nodig over de standaardisatie van berichten. Daarmee is ED! weinig flexibel. Het gebruik van internet is wel voor iedereen toegankelijk en flexibel genoeg am zowel binnen de organisatie (intranet) als tussen ondernemingen (extranet) te functioneren. Een brede omschrijving van e-business is die van Donkersloot en Van Geest (2001):
‘E-business is de toepassing van nieuwe flexplek huren eindhoven technologie die de waardeketens tussen bedrijven en consumenten en tussen bedrijven onderling verbindt en transparant maakt, zodat service verbeterd, kosten verlaagd en nieuwe marktkanalen geopend kunnen worden, en waardoor de concurrentieverhoudingen een transformatie zullen ondergaan:
In deze omschrijving wordt voortgeborduurd op het begrip waardeketen, zoals het door Porter ( 1985) is ge’introduceerd. Naast het verbeteren flexplek huren den haag van de marktpositie blijkt kostenbesparing een belangrijke reden te zijn voor ondernemingen om aan e-business te gaan doen. In figuur 2.13 worden deze motieven weergegeven. Het blijkt dat kostenbesparing de belangrijkste reden is voor e-business.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *