Overleggen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Deze leiderschapsstijl wordt gekenmerkt door veel nadruk op relatiegerichtheid en weinig op taakgerichtheid. De medewerker krijgt hierbij weinig sturing met betrekking tot de opdracht maar veel ondersteuning. Besluiten worden gezamenlijk genomen, de leidinggevende stimuleert de medewerker bij zijn werkzaamheden.
Overtuigen De leiderschapsstijl wordt gekenmerkt door beide dimensies: veel nadruk op de taak en op de relatie. De medewerker krijgt veel sturing en veel kantoor huren leeuwarden ondersteuning bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden. De leidinggevende geeft hierbij enerzijds opdrachten aan de werknemer, anderzijds begeleidt hij hem bij de uitvoering daarvan.
Delegeren Bij deze leiderschapsstijl is sprake van zowel weinig relatieals taakgerichtheid. De leidinggevende geeft daarbij weinig sturing en ondersteuning. Een bepaalde taak is met de daarbij behorende verantwoordelijkheden overgedragen aan de werknemer. De werknemer kan binnen een gegeven raamwerk zelf zijn weg zoeken bij het uitvoeren van deze taak.
Instrueren De medewerker ontvangt veel kantoor huren groningen sturing, maar weinig ondersteuning. Er is sprake van een hoge mate van taakgerichtheid, maar de relatiegerichtheid is laag. De leidinggevende geeft hierbij opdrachten aan de medewerker, maar de medewerker krijgt bij de uitvoering maar weinig ondersteuning.
De benadering van de kantoor huren eindhoven leiderschapsstijl van Hershey en Blanchard komt er op neer dat deze moet aansluiten bij het niveau van taakvolwassenheid van de medewerker. Bovendien dient de leidinggevende de medewerker zo te motiveren dat zijn taakvolwassenheid wordt kantoor huren den haag vergroot. Hershey en Blanchard noemen daarom hun model een ontwikkelingsmodel. Medewerkers doorlopen daarbij een aantal fasen (zie figuur 6.11).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *