Over de prospecttheorie

Vergelijk tussen beide gevallen de verwachte pijn van een keuze voor de gok zonder dat deze met winst wordt beloond. Niet winnen is in beide gevallen teleurstellend, maar het vooruitzicht op mogelijke pijn wordt in probleem 7 verergerd door de kantoor huren leeuwarden kennis dat u, als u kiest voor de gok en verliest, spijt zult krijgen van de ‘inhalige’ beslissing die u hebt genomen door een zekere gift van 150.000 dollar af te wijzen. In het geval van spijt hangt de ervaring van een uitkomst af van een optie die u had kunnen kiezen maar niet gekozen hebt. Verscheidene economen en psychologen hebben beslissingsmodellen voorgesteld die gebaseerd zijn op de emoties van spijt en teleurstelling.8 Deze modellen kantoor huren groningen hebben minder invloed gehad dan de prospecttheorie, en de reden is instructief. Spijt en teleurstelling zijn echte emoties en besluitvormers zullen zeker rekening houden met deze emoties wanneer ze hun keuzen maken. Het probleem is dat spijttheorieën weinig opvallende voorspellingen doen waardoor ze zich van de prospecttheorie onderscheiden, terwijl deze theorie het voordeel heeft van een grotere eenvoud. De complexiteit van de prospecttheorie was aanvaardbaarder in de wedijver met de theorie van verwachte utiliteit omdat de prospecttheorie waarnemingen kantoor huren eindhoven voorspelde die de theorie van verwachte utiliteit niet kon verklaren. Rijkere en realistischer veronderstellingen zijn niet voldoende om een theorie succesvol te maken. Wetenschappers gebruiken theorieën als een gereedschapskist en zullen zich niet belasten met een zwaardere kist tenzij het nieuwe gereedschap heel nuttig is. De prospecttheorie werd niet door vele wetenschappers geaccepteerd omdat zij ‘waar’ was, maar omdat de begrippen die zij aan de utiliteitstheorie toevoegde, met name het referentiepunt en de afkeer van verlies, de moeite waard kantoor huren den haag waren; deze toevoegingen leverden nieuwe voorspellingen op die waar bleken te zijn. Het verschil tussen goede ideeën die belangrijk blijken te zijn en andere goede ideeën is een kwestie van geluk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *