Openbaarheid van milieu-informatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij constatering van het strafbare feit kan een opsporingsambtenaar een proces-verbaal opmaken, op basis waarvan de officier van justitie de overtreder voor de (strafrechtelijke kamer van de) rechtbank kan dagvaarden. Hij vordert dan om een straf of een kantoorruimte huren leeuwarden maatregel op te leggen (de eis), waarna de rechtbank de overtreder kan veroordelen, bijvoorbeeld met hechtenis, gevangenisstraf of een geldboete. De WED geeft de officier van justitie ruime mogelijkheden. Hij kan bijvoorbeeld eisen dat een bijkomende straf of een maatregel wordt opgelegd, zoals het doen stilleggen van een kantoorruimte huren groningen onderneming, verbeurdverklaring van voorwerpen, rechten van het bedrijf (bijvoorbeeld recht op subsidie) ontzeggen, en het bedrijf verplichten een bepaalde toestand te herstellen.
Op grond van het Verdrag van Aarhus en de Europese Richtlijn 2003/4/EG is onder andere de Wet milieubeheer aangepast ten behoeve van de toegang tot milieu-informatie voor het publiek. Hoofdstuk 19 van de Wm heeft als onderwerp: Openbaarheid van milieuinformatie. Volgens de Wm (art. 19.a Wm) is milieu-informatie onder meer: informatie over lucht, atmosfeer, water, bodem, land, landschappen, natuurgebieden en biologische diversiteit (inclusief genetisch gemodificeerde kantoorruimte huren eindhoven organismen of ggo’s); informatie over afval, lozingen, stoffen, geluid, straling en emissies die het milieu aantasten; informatie over gezondheid en veiligheid (bijvoorbeeld gegevens over uitlaatgassen), levensomstandigheden en cultureel waardevolle gebieden en bouwwerken voor zover sprake is van een band met het milieu (bijvoorbeeld informatie over de aantasting van monumentale gebouwen door kantoorruimte huren den haag¬†luchtverontreiniging).
Het verdrag regelt: de openbaarheid van milieu-informatie; de inspraak bij milieubesluiten; de rechtsbescherming.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *