Op grond van de Huisvestingswet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een besluit om een pand de status van monument toe te kennen beperkt de mogelijkheden van de eigenaar om het pand naar eigen goeddunken te verbouwen aanzienlijk. Een dergelijk besluit is ook medebepalend voor de waarde van het pand. Het publiekrecht winkel huren leeuwarden kent talloze mogelijkheden om onroerende zaken met beperkingen te belasten. Probleem daarbij is dat deze beperkingen vaak niet openbaar kenbaar zijn. De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) moet de registratie van alle beperkingen van de overheid (publiekrechtelijke beperkingen) verbeteren, zodat kopers of eigenaren gemakkelijker inzicht hebben in de beperkingen die voor een gebouw of stuk grond gelden. Vooralsnog geldt de wet voor de volgende overheidshandelingen, waarbij winkel huren groningen beperkingen zijn opgelegd.
Op grond van de Gemeentewet: gemeentelijk monument; besluit tot het heffen van bouwgrondbelasting; besluit tot heffen van baatbelasting; sluiting van een woning of lokaal.
Op grond van de Waterstaatswet 1900: · besluit of bevel.
Op grond van de Opiumwet: · besluit tot sluiting van een lokaal of erf.
Op grond van de Huisvestingswet: splitsingvergunningsstelsel, appartementsrecht; · vordering tot woonruimte.
Op grond van de Wet winkel huren eindhoven bodemsanering: · Kennisgeving, bevel of beschikking.
Op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten: aanwijzing van gronden; voorstel tot aanwijzing van gronden.
8.7 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 323
Op grond van de Woningwet: plicht tot het treffen van een voorziening; plicht tot beheer of gebruik door een derde; sluiting van een gebouw, open erf of terrein; winkel huren den haag bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit.
8.7.2 Instrumenten
Om het doel van de Wkpb te kunnen bereiken zijn daarin de volgende instrumenten opgenomen: a registratie; b aansprakelijkheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *