‘niet-commerciële drijfveren’

Gerelateerde afbeelding

Management dat niet beschikt over ondernemende kwaliteiten kiest bijna altijd voor een ongewijzigd beleid, aangezien dit als het meest ‘veilige’ wordt beschouwd. Paradoxaal genoeg brengt dit op langere termijn juist vaak meer risico’s met zich mee. 6.6 Management en ethiek
De laatste jaren staan de ethische aspecten van het ondernemen en het managen steeds meer in de belangstelling. Interne en externe belang- ethischeaspecten hebbenden bij een organisatie zijn minder dan in het verleden zuiver en alleen in de cijfers van de onderneming geïnteresseerd. Wil een bedrijf een goede relatie blijven houden met de omgeving dan zullen hierbij de zogenoemde in eerste instantie ‘niet-commerciële drijfveren’ een belangrijke rol spelen. Cijfers & Trends Bijna vijftig procent meer fraude bij bedrijven Driekwart van de bedrijven in binnen-en buitenland was de afgelopen vijfj aar slachtoffer van financiële fraude. Dit blijkt uit een onderzoek van Moret Ernst & Young Accountant. Dat is bijna een flexplek huren leeuwarden verdubbeling ten opzichte van twee jaar geleden, toen veertig procent slachtoffer was. Ruim de helft van de bedrijven neemt nauwelijks maatregelen om malversaties te voorkomen. Een verzekering tegen fraude is relatief duur, waardoor veel bedrijven ervan afzien. Maar gezien de stijging van het aantal gevallen gaat zo’n fraudeverzekering meer lonen. De geconstateerde fraude loopt uiteen van klein gekrabbel, zoals te hoog declareren tot het met een druk op de knop verplaatsen van miljoenen naar het buitenland, om die vervolgens flexplek huren eindhoven zelf achterna te gaan. Van de financiële schade die bedrijven door malversaties lijden, wordt slechts dertien procent achterhaald. Obstakel bij het opsporen van fraudegeld vormt het ontbreken van strafrechtelijke samenwerking tussen landen. Bedrijven hebben er bovendien grote moeite mee aangifte te doen. Dat gebeurt slechts in de helft van de gevallen. Ze vrezen dat het wereldkundig maken van fraude onrust in de organisatie veroorzaakt en schade toebrengt aan hun imago. Vaak proberen ze het intern af te doen met ontslag of sancties. Het accountantskantoor verwacht een verdere toename van de fraude, vooral omdat het management op dit gebied weinig kennis van zaken heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *