NHW (NPV) en IR (IRR)

Tenslotte nog wat kanttekeningen bij het gebruik van de Excel formules BET (PAYMENT),
NHW (NPV) en IR (IRR).
NHW en NHW2
De meeste vastgoedberekeningen kantoor huren per uur leeuwarden werken we uit in gelijke tijdvakken, bijvoorbeeld een kasstroom.
Op die kasstroom kunnen we vervolgens de NHW formule toepassen om de netto
contante waarde te berekenen. Het is echter ook mogelijk dat we in ongelijke tijdvakken
willen rekenen.
Daarvoor bestaat er binnen Excel een kantoor huren per uur groningen variant op de NHW formule: NHW2. In Microsoft
Excel 2003 is deze functie niet gedocumenteerd maar wel beschikbaar. NHW2 heeft naast
rente en kasstroom een derde parameter: datums. Deze parameters kunnen we gebruiken om
een netto contante waarde over ongelijke tijdvakken te berekenen. We moeten dan wel
datums invoeren of berekenen. In kantoor huren per uur eindhoven de figuur X op de volgende pagina is een voorbeeld van
een dergelijke berekening opgenomen.
BEREKENING NETIO CONTANTE WAARDE OVER ONGELIJKE TIJDVAKKEN MET NHW2
IR en IR.SCHEMA
Op dezelfde manier kan de IRR van een kasstroom over ongelijke tijdvakken worden berekend.
De formule daarvoor is IR.SCHEMA. Hieronder geven we een berekening met
Met de formule BET kunnen we een betaling, een annuïteit berekenen. Het resultaat is een
gelijke betaling over een bepaalde periode bij de gegeven parameters.
Wij kunnen de formule ook gebruik om kantoor huren per uur den haag periodiek stijgende, of dalende, betaling uit te rekenen.
We moet dan alle parameters van de functie eerst in reële termen uitdrukken en vervolgens
het gevonden resultaat over één periode corrigeren met de index. We vinden dan de
eerste betaling. Deze methodiek kunnen we bijvoorbeeld toepassen bij kostprijsdekkende
huur berekeningen.
In de volgende figuur geven we een dergelijke uitwerking weer. De invoercellen cellen
hebben we allemaal namen geven om de formule leesbaar te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *