Maatschappelijke behoeften

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Op deze manier bezien, is een organisatie een ‘instrument’ dat door toedoen van mensen ontstaat en dat vervolgens benut wordt om producten of diensten tot stand te brengen die in maatschappelijke behoeften en in behoeften van individuele mensen voorzien. Een organisatie ontstaat niet zo maar vanzelf. Organisaties als samenwerkingsverbanden van kantoor huren leeuwarden mensen en middelen ontstaan altijd als gevolg van doelbewust menselijk handelen. Dit menselijk ordenend handelen noemen we organiseren. Organiseren als activiteit is het scheppen van doelmatige verhoudingen tussen beschikbare mensen en middelen en handelingen om bepaalde doeleinden te bereiken.
Een goede organisatie … effectief én efficiënt Door organiserend handelen ontstaat een organisatie waarbij mensen doelbewust en doelgericht werken en doelmatig gebruikmaken van de beschikbare middelen. In gevallen waar slecht georganiseerd is, zullen we merken dat mensen kantoor huren groningen langs elkaar heen werken, verschillende doelen nastreven of meer middelen en meer tijd opofferen dan nodig is. We spreken dan van ineffectief (niet doeltreffend) en inefficiënt (ondoelmatig) handelen. Gestelde doeleinden worden niet bereikt of voorzover ze bereikt worden, kost dit meer middelen en duurt het langer dan bij goede organisatie nodig zou zijn. effectief In gevallen waar er sprake is van goede organisatie wordt doeltreffend (effectief) en ook efficiênt doelmatig (efficiënt) gewerkt. Doelstellingen worden volgens plan bereikt en op tijd en tegen zo laag mogelijke kosten gerealiseerd, terwijl de daaraan werkende mensen de nodige tevredenheid in kantoor huren eindhoven hun werk beleven. Zij hebben zin in hun werk en ontlenen daar ook arbeidsvreugde aan.
Goed organiseren en een goede organisatie vormen daarmee een belangrijke voorwaarde voor succes.
Organisaties … in alle soorten en maten Er zijn zeer veel verschillende organisaties in alle soorten en maten: op winst gerichte ondernemingen en niet op winst gerichte bedrijven en instellingen, productiebedrijven en dienstverlenende instellingen, particuliere bedrijven en kantoor huren den haag overheidsbedrijven: grote, middelgrote en kleine bedrijven; nationale en multinationale ondernemingen; liefdadigheidsinstellingen, verenigingen, politieke organisaties enzovoort. Welke indeling we ook kiezen, steeds zien we voor ons de elementen die ‘organisaties’ kenmerken: mensen die samenwerken voor een bepaald doel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *