LOGISTIEKE DEELTRAJECTEN

De fysieke voortgang van het product door het magazijn is eveneens athankelijk van de volgorde van bewerkingen en handelingen. Het zijn daarom ook de bewerkingen als functie van hun volgorde die in dit kader relevant zijn. • Steunverlenende diensten. Een aantal kantoor huren leeuwarden serviceafdelingen verschaft steunverlenende diensten. In zeker opzicht bepalen deze hulpdiensten de gang van zaken in het magazijn, want zonder deze ondersteuning zouden apparatuur en personeel niet naar behoren kunnen functioneren. Steunverlenende diensten zijn bijvoorbeeld: de energievoorzieningen, de hulpafdelingen en overige aanverwante activiteiten of functies die beschikbaar moeten zijn om het doelmatig functioneren van het magazijn mogelijk te maken. Deze diensten omvatten onderhoud, reparatie, gereedschappenmagazijn, toiletten, kleedruimten, kantine, EHBO, zijwissel- en rangeerspoor, ontvangststations, pakkerij kantoor huren groningen en expeditie en vaak een centrale ruimte voor binnenkomend en uitgaand goederenverkeer. Almet al nemen de steunverlenende diensten maar al te vaak meer ruimte in beslag dan het magazijn zelf. Daarom moet voldoende aandacht aan deze diensten worden besteed. • Tijd. Een ander basiselement van de sleutel tot het oplossen van lay-out problemen is de factor tijd. Tijd be’invloedt alle vier overige elementen. Tijd Bij ‘tijd’ moet men ook denken aan het tijdstip waarop de producten zullen worden verwerkt. Met andere woorden: hebben de plannen betrekking op de huidige goederenstroom, de goederenstromen van volgend jaar of misschien op die van pas kantoor huren eindhoven over tien of vijftien jaar? Hetzelfde kan worden gezegd over hoeveelheden. Wordt de lay-out gebaseerd op de hoeveelheden die dit jaar nodig zijn, of op een voorspelling voor twee, vijf of tien jaar vooruit? Ook bij het bepalen van de volgorde van de bewerkingen en handelingen zal het primaire element tijd nodig zijn voor het op elkaar afstemmen van bewerkingen en handelingen, apparatuur en personeel. Zelfs bij de
steunverlenende diensten is de tijd van belang, want de kantoor huren den haag afstand tussen deze diensten en bepaalde andere activiteiten zal gedeeltelijk worden bepaald door de tijd die het personeel nodig zal hebben om zieh van de ene plaats naar de andere te begeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *