Logistiek concept

In dit hoofdstuk beschrijven we de algemene principes die gehanteerd kunnen worden bij het ‘inrichten’ van de logistiek in een organisatie. Paragraaf 3.1 opent met een karte beschrijving van de elementen van ieder logistiek raamwerk: het logistieke concept. Het meest kantoor huren per uur leeuwarden strategische element van dat concept betreft de logistieke grondvorm, die ook wel logistieke infrastructuur wordt genoemd. Dat onderwerp bespreken wein paragraaf 3.2. Met betrekking tot de logistieke besturing bestaat er een essentieel onderscheid tussen systemen die goederen door de keten heen trekken en systemen die goederen de keten ‘indrukken’. Aan deze push-en pullsystemen is paragraaf3.3 gewijd. Over logistiek en informatie- en communicatietechnologie (ICT) spreken wein hoofdstuk 11. In paragraaf 3.4 wordt de logistieke organisatie behandeld. We werken in paragraaf3.5 met de zogenoemde DuPont-analyse. Deze kantoor huren per uur groningen analyse levert ons een grafische voorstelling en een berekening waarmee het effect van een aantal logistieke beslissingen op het ondernemingsresultaat op eenvoudige wijze kan worden ge’illustreerd. Een onderneming heeft bijna nooit met slechts een product te maken. Nog sterker: bij veel ondernemingen is de logistiek juist complexer geworden vanwege de grote verscheidenheid aan producten in het assortiment. In paragraaf 3.6 wordt de Pareto-analyse beschreven, waarmee het productassortiment op basis van enkele criteria kan worden doorgelicht. Die bespreking wordt gevolgd door een analyse op basis van winstgevendheid. ¬†Logistiek concept
Het logistieke concept kan worden omschreven als het ontwerp van de gewenste inrichting van de logistieke functie in een organisatie. Hierin wordt beschreven hoe de goederen-, geld- en gegevensstromen op elkaar worden afgestemd. De aanleiding tot het ontwikkelen kantoor huren per uur eindhoven van een logistiek concept is doorgaans gelegen in ontevredenheid over de huidige interne en/ of externe logistieke prestaties van een onderneming. Het ontwikkelen van een logistiek concept heeft in dergelijke situaties drie functies, te weten: 1 de ontwikkeling van een daadwerkelijk integrale visie op de besturing van de goederenstroom; 2 het bieden van een raamwerk voor een gecoördineerd actieplan; 3 het creeren van een sterk logistiek bewustzijn binnen het gehele bedrijf.
Op basis van een logistiek concept kan het management van een onderneming gefundeerde besluiten nemen over de inzet van mensen en middelen ten behoeve van het kantoor huren per uur den haag verbeteren van de logistieke prestaties van de onderneming. Verstegen (1989) maakt binnen het logistieke concept onderscheid tussen de doelstellingen van de logistieke functie en de aandachtsgebieden waarbinnen verbeteringsmaatregelen mogelijk zijn (zie figuur 3.1). Bij de doelstellingen staat de vraag centraal: wat wil het bedrijften behoeve van de klant presteren en hoe verhoudt zieh dat tot de interne logistieke prestatie? Als externe doelstellingen formuleert Verstegen het op tijd leveren en de flexibiliteit om snel te kunnen inspelen op de veranderde wensen van de klanten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *