Latijns-Europees model

Gerelateerde afbeelding

Frankrijk, Griekenland, Portugal, Spanje en Belgiƫ (Latijns-Europees model) wettelijke regelingen van medezeggenschap in de onderneming; medezeggenschapsorgaan: twee- of drieledige structuur; syndicale (vakbonds-)vertegenwoordiging ondernemingsraad personeelsraad (F); geen instemmingsrechten (met uitzondering van de arbeidsvoorwaarden) informatie- en kantoorruimte huren leeuwarden adviesrecht: sociaal en economisch beleid, fondsbeheer, organisatie van de productie.
Deze structuren vallen te karakteriseren als onderhandelingsmodel (Engeland), oppositiemodel (Frankrijk) en integratiemodel (Bondsrepubliek Duitsland). Een combinatie van deze modellen komen we in Nederland tegen (het zogenaamde ‘Poldermodel’).
Bevoegdheden van de OR (in Nederland) De belangrijkste bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn: de adviesbevoegdheid met mogelijkheid kantoorruimte huren groningen van beroep; de adviesbevoegdheid bij directiebenoemingen; het instemmingsrecht; het medebestuur van sociale instellingen.
Adviesbevoegdheid In artikel 25 van de WOR heeft de OR bevoegdheid gekregen tot het geven van advies over een groot aantal voorgenomen besluiten van de ondernemer. Deze beslissingen raken het voortbestaan van het gehele bedrijf. Ze zijn veelal strategisch van aard, zoals:
Hoofdstuk 2 ORGANISATIE: THEORIE EN PRAKTIJK IN BEWEGING
overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan; wijziging in de zeggenschap in een andere onderneming; beƫindiging van de werkzaamheden; wijziging van de werkzaamheden; wijziging in de organisatie van de onderneming; wijziging kantoorruimte huren eindhoven in de verdeling van bevoegdheden binnen de organisatie; verplaatsing van de onderneming; groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten; het doen van belangrijke investeringen; het aantrekken van een belangrijk krediet; het vragen van advies van een externe deskundige over een van de hiervoor genoemde punten.
adviesrecht Het adviesrecht van de ondernemingsraad is (met ingang van de WOR 1998) uitgebreid met vier onderwerpen. De ondernemer zal de OR voortaan ook advies moeten vragen over: het verstrekken van een belangrijk krediet en het stellen van zekerheid voor belangrijke schulden van een andere ondernemer, tenzij dit geschiedt in de normale uitoefening van werkzaamheden in de onderneming (zoals het geval is bij banken en verzekeringsmaatschappijen); de invoering kantoorruimte huren den haag of wijziging van een belangrijke technologische voorziening (bijvoorbeeld kantoor- en procesautomatisering); belangrijke maatregelen in verband met de zorg van de onderneming voor het milieu; daaronder vallen ook het treffen of wijzigen van een beleidsmatige, organisatorische en administratieve voorziening in verband met het milieu; de vaststelling van een regeling met betrekking tot het zelf dragen van het WAO-risico, bedoeld in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (artikel 7 5, lid 3).
Nieuw is ook dat de ondernemer het voorgenomen besluit schriftelijk aan de ondernemingsraad moet voorleggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *