Labour Management

Een WMS zorgt voor een optimaal pickingproces. Zo kunnen productie- en verkooporders gegroepeerd naar de geografische locatie van een klant of productievestiging worden behandeld en kunnen bulkpicklijsten worden gegenereerd die maximale efficiency garanderen. Als bij een uitslag een opgegeven locatie onverhoopt toch niet de juiste artikelen blijkt te bevatten, dan wordt deze locatie automatisch aangemerkt voor de eerstvolgende verzamelronde. Ondertussen genereert het WMS een nieuwe pickopdracht. Moeten artikelen worden omgepakt of samengevoegd voordat ze het magazijn verlaten, dan wordt dat op de paklijsten aangegeven. Daarbij wordt rekening gehouden met de ideale volgorde. Als de artikelen eenmaal zijn omgepakt of samengevoegd, dan komt er automatisch een nieuwe opdracht kantoor huren leeuwarden voor transport naar de expeditieruimte.
Taakverdeling magazijnmedewerkers Voor het aansturen van de magazijnmedewerkers en voor het plannen en evalueren van de verrichtingen biedt een WMS veel mogelijkheden.
Natuurlijk kunnen concrete opdrachten worden verdeeld over de medewerkers die voor een bepaalde locatiegroep ofvoor een bepaald werkgebied verantwoordelijk zijn. Bij het verdelen van de taken kunnen vooraf al prioriteiten worden toegekend, zodat de activiteiten met de hoogste prioriteit ook als eerste worden uitgevoerd. Van iedere uitgevoerde opdracht wordt vastgelegd door wie hij werd uitgevoerd en of de opdracht succesvol is afgerond. Als er bovendien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden kantoor huren groningen om met barcodering te werken, wordt automatisch het tijdstip waarop de opdracht werd uitgevoerd ende tijd die daaraan werd besteed, geregistreerd. Een WMS biedt uitstekende hulpmiddelen bij het plannen van activiteiten. Op basis van verwachte inkooporders, productieorders, verkooporders en herbevoorradingen maakt het systeem verschillende overzichten van de bezetting van diverse medewerkers. Vergelijkingen van planningen met de gerealiseerde werkzaamheden bieden per medewerker, per artikel(groep) of per order een schat aan informatie.
Samengevat kan worden gezegd kantoor huren eindhoven dat WMS-pakketten in het algemeen de volgende hoofdfunctionaliteiten bezitten: • Het ondersteunen en aansturen van de fysieke activiteiten: de ontvangst van goederen, inslag, de opslag (locatiebeheer) ende uitslag; dit geldt zowel voor de mensen als de middelen. • Het plannen en optimaliseren van de activiteiten en beschikbare capaciteit; voorbeelden hiervan zijn Pareto-analyse, value added logistics, docktoewijzing en het berekenen van de benodigde capaciteit voor het orderpicken. • Het genereren van managementinformatie voor voorraadadministratie en -beheer. • Het ondersteunen van activiteiten op het gebied van productie, facturering, expeditie en douane. • Koppelingsmogelijkheden met andere geautomatiseerde systemen, zowel intern kantoor huren den haag als extern, zoals financiele pakketten en transportmanagementsystemen.
TUSSENVRAAG 8.11 Labour Management is een belangrijke activiteit binnen WMS. Maar betekent dit dat een WMS niet kan worden toegepast in een volledig automatisch/gemechaniseerd magazijn?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *