Knelpunten bij invoering van integrale kwaliteitszorg

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Knelpunten bij invoering van integrale kwaliteitszorg
Uit een onderzoek onder Nederlandse bedrijven blijkt een aantal knelpunten bij de invoering van integrale kwaliteitszorg naar voren te komen. Deze hebben onder meer betrekking op: het topmanagement; het middle management; de medewerkers; de organisatiestructuur; informatiesystemen; doelstellingen en plannen.
Het topmanagement Het topmanagement slaagt er onvoldoende in om de kwaliteitsgedachte te vertalen in concrete actieplannen. Voor de medewerkers blijft het dan bij een concept met veel ‘loze’ kreten. Ook is er vaak gebrek aan eenheid in het managementteam ten aanzien van de kwaliteitsproblematiek. Niet iedereen kan of wil zich hiermee identificeren en kwaliteitszorg daadwerkelijk de hoogste prioriteit geven. Daarnaast is er onzekerheid ten aanzien van de persoonlijke gevolgen van de invoering ervan. Voor autoritair management is de nieuwe stijl bedreigend. Er wordt onvoldoende tijd uitgetrokken voor kwaliteitszorg, waaruit eigenlijk weinig toewijding blijkt.
Het middle management Indien een organisatie te maken heeft met een weinig veranderingsgezind middenkader dat onvoldoende overtuigd is van het belang van kwaliteitszorg, kan de invoering van het proces gemakkelijk stagneren en zelfs vastlopen. Het confronteren van het middle management met top-down opgelegde doelstellingen, waarbij er geen ruimte meer is voor eigen vertalingen en interpretaties, zal de kans van slagen van het proces zeker niet vergroten.
De medewerkers Er is een gebrek aan operationele kwaliteitsdefinities. Kwaliteit wordt dus onvoldoende herkend en zichtbaar gemaakt. Hierdoor kunnen de medewerkers slechts ontoereikende feedback geven over geleverde prestaties. Binnen veel ondernemingen is er sprake van een kantoorruimte almere traditionele relatie tussen baas en ondergeschikte. Hierdoor zijn de medewerkers in mindere mate betrokken bij hun werk en niet gemotiveerd om kwaliteitszorg tot een daadwerkelijk succes te maken.
De organisatiestructuur Het handhaven van bestaande, veelal functionele hiërarchische organisatiestructuren druist in tegen de gedachte van integrale kwaliteitszorg. De bestaande organisatiestructuren kenmerken zich onder meer door een verregaande opsplitsing van regelende en uitvoerende taken.
Informatiesystemen Informatiesystemen verschaffen vaak slechts financiële informatie als omzetgegevens, uitgaven, winstcijfers en dergelijke en niet de informatie om tot kwaliteitsverbetering te komen.
Doelstellingen en plannen Kwaliteitsdoelstellingen en -plannen worden vaak in onvoldoende mate besproken met lagere niveaus in de organisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *