Kansen en uitkomsten

Omdat er in probleem 5 een kans van 1 op 4 is om over te gaan naar de tweede fase, biedt vooruitzicht A een kans van 0,25 op het winnen van 30 dollar en vooruitzicht B een kans van 0,25 x 0,80 = 0,20 op het winnen van 45 dollar. Daarom zi1n de problemen 5 en 6 identiek in termen van kansen en uitkomsten. De voorkeuren zijn in de twee versies echter niet dezelfde: een flexplek huren leeuwarden duidelijke meerderheid geeft voorkeur aan de grotere kans om het kleinere bedrag te winnen bij probleem 5, terwijl de meerderheid in de andere richting gaat bij probleem 6. Deze schending van invariantie is zowel bevestigd bij reële als bij hypothetische geldelijke uitbetalingen (de huidige resultaten zijn uitbetaald in echt geld), met mensenlevens als uitkomsten en met een niet-sequentiële representatie van het waarschijnlijkheidsproces. We schrijven de schending van invariantie toe aan de interactie van twee factoren: de inkadering van waarschijnlijkheden en het non-lineaire karakter van beslissingsgewichten. Meer in het bijzonder stellen we voor dat flexplek huren groningen mensen bij probleem 5 geen rekening houden met de eerste fase, die ongeacht de genomen beslissing dezelfde uitkomst oplevert, en hun aandacht richten op wat er gebeurt als ze de tweede fase van het spel bereiken. In dat geval mogen zij natuurlijk een zekere winst verwachten als ze optie A kiezen, en een kans van 80 procent op winst als ze de voorkeur geven aan de gok. De beschikbare keuzen in de sequentiële versie zijn in feite praktisch identiek met de keuzen tussen een zekere winst van 30 dollar en een kans van 85 procent om 45 dollar te winnen. Omdat een zekerheid een zwaarder gewicht krijgt in vergelijking met gebeurtenissen van matige of hoge waarschijnlijkheid (zie figuur 2) is de optie die tot een winst van 30 dollar kan leiden in de sequentiële versie aantrekkelijker. We noemen dit verschijnsel het pseudozekerheidseffect, omdat een gebeurtenis die in werkelijkheid onzeker is, wordt gewogen alsof hij zeker is. Een nauw verwant verschijnsel kan worden aangetoond aan het flexplek huren eindhoven lage uiteinde van het waarschijnlijkheidsbereik. Stel u voor dat u aarzelt of u zich al of niet zult verzekeren tegen aardbevingen omdat de premie erg hoog is. Omdat u aarzelt, komt uw behulpzame verzekeringsagent met een alternatief aanbod: ‘U kunt voor de helft van de premie een volledige dekking krijgen als er een aardbeving plaatsvindt op een oneven dag van de maand. Dit is een voordelig aanbod omdat u voor de halve prijs voor meer dan de helft van de dagen gedekt bent.’ Waarom vinden de meeste mensen zo’n probabilistische verzekering zonder meer onaantrekkelijk? Figuur 2 geeft ons een antwoord in handen. Vanuit elk willekeurig flexplek huren den haag beginpunt in het gebied van lage waarschijnlijkheden is het effect op het beslissingsgewicht van een reductie van waarschijnlijkheid van p tot ph aanzienlijk kleiner dan het effect van een reductie van ph tot o. Een reductie van het risico met de helft is daarom niet de halve premie waard.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *