Hoe het werk verandert

Hoe het werk verandert
De nieuwe productiestructuur die zieh in de naoorlogse jaren aftekende, leidde tot een polemiek onder wetenschappers over de richting waarin het werk van de toekomst zieh zou ontwikkelen. Er waren niet minder dan drie theorieen. De degradatietheorie is kantoorruimte huren leeuwarden een voorbeeld van eenvoudig technologisch determinisme. De redenering is dat de moderne productietechnologie het eenvoudige werk als eerste overbodig zou maken, omdat dit nu eenmaal het eenvoudigste is te automatiseren. Bijgevolg zou de gemiddelde kwaliteit van de resterende arbeid stijgen. Op het eerste gezicht lijkt dit een plausibele theorie. De invloed van de technologische verandering op de inhoud van ons werk is onmiskenbaar, maar in de praktijk zijn de processen waarin productiesystemen vorm krijgen verre van rechtlijnig. Daar is bijvoorbeeld de factor macht, de drang van het management om zijn controle zo ver kantoorruimte huren groningen mogelijk uit te breiden, zelfs als dat zou leiden tot suboptimale oplossingen. Braverman, die we eerder ontmoetten, vertegenwoordigt de degradatietheorie. Hij beschouwt de scheiding tussen planning en uitvoering, tussen denken en doen, als de beslissende ontwikkeling van de 2oe eeuw, met een onafwendbare kantoorruimte huren eindhoven afname van het kwalificatieniveau van het werk als resultaat. En dan waren er twee hoogleraren, die op grond van hun onderzoek in de Duitse industrie9 een polarisatie in de werkgelegenheid ontdekten. Ook deze theorie baseert zieh op de technologische ontwikkeling en zij zagen daardoor twee soorten werksituaties ontstaan. De eerste kantoorruimte huren den haag is te vinden in een hoogtechnologische omgeving, waar het werk alleen kan worden verriebt door hoogopgeleide werknemers. Voor zover daar laaggekwalificeerde taken overgebleven zijn, worden deze opgenomen in de hooggekwalificeerde functies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *