Het universum

Gerelateerde afbeelding

Heeft het universum grenzen? Dat is de vraag waar ik deze avond mee worstel. Zelfs met de krachtigste telescopen zijn de grenzen van het universum nog niet gevonden, dus is het aannemelijk dat het universum oneindig groot is. In dat oneindig grote universum leven wij ergens in een melkwegstelsel op een kleine planeet. Hoe nietig is de mensheid in vergelijking met het universum? Als een druppel in de oceaan. Mensen zijn bijzondere wezens. We zijn tijdreizigers door ruimte en tijd en dat maakt ons uniek. We ontmoeten in het dagelijks leven anderen die we soms vaag van weleer kennen, een enkele keer zelfs uit een vorig leven. Onze ziel reist blijkbaar door de tijd en door de ruimte heen. Er is niets in mij wat twijfelt om in te gaan op het voorstel van professor Markowitz. Hij gaat mij nieuwe inzichten en wijsheden bijbrengen, die ver voorbij mijn verwachtingen liggen. Door alles over de tijdsdimensie te leren, gaat het me misschien ooit lukken om bewust door de tijd heen te reizen naar vroegere tijden. Het gedachtegoed van Terra Nova ligt mij na aan het hart. Ook ik geloof dat we onze hebzucht moeten beteugelen en dat we anders moeten omgaan met moeder aarde om kantoorruimte almere als soort te kunnen overleven. De wereld is een rotzooi geworden, die ver afligt van het paradijs dat moeder aarde ooit was. Milieuvervuiling, oorlogen, armoede en ongelijkheid zijn aan de orde van de dag en daar is een steeds grotere weerstand tegen. De toename van natuurrampen is slechts een voorbode van wat ons staat te wachten, indien we op dezelfde voet verdergaan. Als we zo doorgaan, worden er straks de verschrikkelijkste oorlogen uitgevochten om het laatste water, olie, grondstoffen en voedsel op aarde. Zo vernietigen we uiteindelijk zelf de mensheid. We kunnen met straks meer dan tien miljard mensen niet op de huidige manier doorgaan. De aarde is gewoon niet bestand tegen de massaconsumptie van een steeds grotere groep mensen. Middels mijn lidmaatschap van Terra Nova ben ik later in staat om in de voorhoede deze ramp te voorkomen en door goed het vermogen te beleggen, hebben we de middelen om ons doel te realiseren. De nieuwe tijd is begonnen en het is een meer dan eervolle baan om deze nieuwe tijd bij mensen in Nederland te verkondigen. Het ongeluk heeft me hier gebracht, maar wellicht wordt mijn ongeluk uiteindelijk mijn redding. Zonder dat had ik hier niet gezeten en was ik met oogkleppen op bezig geweest met mijn carrière. Ik ga me met hart en ziel inzetten voor Terra Nova om op een ecologisch verantwoorde wijze met de aarde om te gaan. Het geeft me energie om mijn ziel en zaligheid te verkopen aan Terra Nova.
Na het eten klap ik mijn laptop open. Als ik later op de avond via Google naar Terra Nova zoek, kan ik helemaal niets over het genootschap vinden. Ik realiseer me dat dit genootschap niet voor niets in het geheim opereert. Een nieuwe aarde kan niet ontstaan zonder eerst de bestaande machtsstructuren af te breken, zodat de zeggenschap weer bij het volk komt te liggen. De huidige machthebbers zullen hun posities niet zonder slag of stoot opgeven en alles op alles zetten om het genootschap uit te schakelen. Om tien uur val ik doodmoe in slaap. Morgen is het een belangrijke dag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *