Het pompeuze idee

Gerelateerde afbeelding

Als dieren zo slim zijn, waarom spannen paarden dan geen mensen voor wagens, voeren ratten geen experimenten op ons uit en laten dolfijnen ons dan niet door hoepels springen? Homo sapiens moet wel een of ander uniek vermogen hebben dat hem in staat stelt over alle andere dieren te heersen. Nu we het pompeuze idee hebben laten varen dat Homo sapiens op een compleet ander niveau existeert dan andere dieren of dat mensen een of andere unieke essentie bezitten, zoals een ziel of bewustzijn, kunnen we eindelijk op aarde weerkeren, de realiteit onder ogen zien en de specifieke fysieke of mentale vermogens bekijken die onze soort zijn voorsprong geven. De meeste onderzoeken noemen intelligentie en het maken van gereedschappen met name belangrijk voor de opkomst van de mensheid. Hoewel andere dieren ook werktuigen produceren, is er weinig twijfel aan dat mensen op dat vlak heel ver voorliggen. Wat intelligentie betreft is de kwestie iets minder duidelijk. Er bestaat een complete industrie die gewijd is aan het definiëren en meten van intelligentie, maar die zit nog lang niet op één lijn. Gelukkig hoeven we dat mijnenveld niet te betreden, want kantoor huren leeuwarden hoe we intelligentie ook definiëren, het is duidelijk dat sapiens
de wereld niet alleen heeft veroverd door intelligentie of het maken van werktuigen. Volgens de meeste definities van intelligentie waren mensen een miljoen jaar geleden al de intelligentste dieren die er waren en wereldkampioenen op het gebied van de werktuigproductie, maar het waren nog steeds insignificante wezens die weinig impact hadden op hun ecosysteem. Blijkbaar ontbrak er toen nog een belangrijke eigenschap die losstond van intelligentie en het gebruik van gereedschappen. Misschien ging de mensheid de planeet uiteindelijk niet overheersen vanwege een of ander ongrijpbaar derde ingrediënt, maar gewoon door het evolueren van een nog hogere intelligentie en nog meer talent voor het maken van werktuigen? Daar lijkt het niet op, want als we naar de geschiedenis kijken, vinden we geen rechtstreekse correlatie tussen de kantoor huren eindhoven intelligentie en werktuigvaardigheid van individuele mensen en de macht van onze soort als geheel. Twintigduizend jaar geleden had de gemiddelde sapiens waarschijnlijk een hogere intelligentie en kon hij betere werktuigen maken dan de gemiddelde sapiens van nu.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *