Het onderkennen en het omgaan met weerstand

Gerelateerde afbeelding

Vanuit de psychologie worden globaal drie manieren onderscheiden om uitingen van weerstand te verminderen c.q. weg te nemen. rarionele overwegingen Ten eerste het overtuigen met behulp van rationele overwegingen. Zo bezien bestaat weerstand bij de betrokkene uit onbekendheid met de voordelen die de nieuwe strategie te bieden heeft. De weerstand tegen de implementatie is dan weg te nemen door voorlichting. Een tweede benadering veronderstelt dat weerstand voortvloeit uit de kantoorruimte huren leeuwarden strijdigheid van het strategische plan met de waarden en normen van de betrokkenen. Deze vorm van opleidingen en trainingen weerstand kan worden gehanteerd door opleidingen en trainingen gericht op gedragsverandering te (laten) organiseren. Tevens is hier een ruime participatie van belanghebbenden in het strategieformuleringsproces van belang. Dit kan onder meer worden gedaan door de bottom-up-benadering van de planningscyclus. In dit verband is er een link tussen strategieformulering en de ‘lerende organisatie’ (zie hoofdstuk 5). beloningen en straffen Ten slotte kan men implementatie afdwingen met behulp van beloningen en straffen. Deze tactiek kantoorruimte huren groningen wordt met name gehanteerd ten opzichte van de verzetshaarden die na toepassing van de twee eerder besproken technieken resteren. Uiteraard speelt de daadwerkelijk ondervonden houding van de topleiding ten opzichte van de strategische plannen bij alle drie de technieken een kantoorruimte huren eindhoven grote rol.
Het onderkennen en het omgaan met weerstand behoort onderdeel te zijn van het strategieformuleringsproces, vooruitlopend op de implementatie van de plannen. Als zodanig maakt het ook deel uit van het stappenplan. In het schema van figuur 4.1 8 hoort dit vraagstuk te worden onderzocht bij het intern onderzoek en bij de criteria om tot een keuze tussen alternatieven te komen. Men kantoorruimte huren den haag dient zich onder meer bij het criterium timing af te vragen welke weerstanden te verwachten zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *