Het nadeel van ERP-systemen

Het nadeel van ERP-systemen is dat ze vaak complex zijn. De planner staat meestal verafvan de productievloer. Vooral als de doorlooptijden korter worden ende frequentie hager, kan MRP-11 het niet meer volgen. De buckets vormen immers een beperking. Hiervoor zijn in verschillende pakketten wel voorzieningen aangebracht, maar er zijn eenvoudigere oplossingen gevonden. De kantoor huren leeuwarden pullmethode blijkt in de praktijk vaak een aanzienlijke resultaatverbetering te leveren. De ontwikkelingen staan echter niet stil. In paragraaf 11.2 besteden we nog meer aandacht aan de manier waarop pakketten in de toekomst gebruikt kunnen worden.
TUSSENVRAAG 6.8 Waarom is het MRP-11-systeem, zoals in figuur 6.19 is weergegeven, opgedeeld in verschillende afzonderlijke werkende eenheden, zoals het MPS, MRP-1, RCCP (rough-cut capacity planning), CRP (capacity requirements planning) enzovoort? Just in time {JIT) en kanban
\ \fat ku1111e11 andere productiesystemen bijdragen ar111 de productielogistiek?
Pullsystemen De filosofie achter de uit Japan kantoor huren groningen overgekomen pullsystemen is dat er pas gereageerd wordt als de marktvraag verandert. Dit geeft meteen een van de beperkingen van het systeem weer: het kan alleen daar werken waar hoge volumes met een zekere regelmaat verwerkt worden. Alle bedrijfsprocessen moeten hier op het pullsysteem worden afgestemd. Hierbij wordt ook het Just in time begrip just in time (JIT) gehanteerd. We willen het onderwerp pullsystemen (JIT) toelichten aan de hand van de geschiedenis van de invoering bij de autoToyota mobielfabriek Toyota. Men spreekt ook wel over het Toyota Production Production System (TPS). System (TPS) Het TPS is opgezet door Taiichi Ohno (1995). Ohno had het gevoel dat overproductie de spil was waar alles om draaide. Zo ontwikkelde hij een productiesysteem dat gebaseerd is op twee kenmerken: het JIT-concept en jidohka, wat het beste vertaald kan kantoor huren eindhoven worden met beslissingsbevoegdheid op de productievloer (het verlenen van autonomie ). De invoering van beslissingsbevoegdheid in de productie is gericht op de betrokkenheid van de medewerkers. Als er iets fout gaat in de keten, is de werknemer zelfbevoegd de productie te stoppen. Elke keer als er iets fout gaat in de productie, kamt de gehele productielijn stil te liggen. Er moet dan Continue een zorgvuldige ingreep plaatsvinden, zodanig dat dezelfde fout niet ondersteuning nogmaals gemaakt wordt. Continue ondersteuning door production
engineers is dan ook vereist. De productie wordt in dit kantoor huren den haag opzicht gezien als de spil van de onderneming. Er wordt namelijk pas geproduceerd als er verkooporders zijn. Dit is een nogal afwijkende visie ten opzichte van de vele westerse bedrijven die nog op voorraad werken, waarbij het incourantrisico aanzienlijk is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *