Het informatiesysteem

Voorbeelden: processors, boordcomputers of elektromotoren. Het zijn producten die bij gebruik in de eindproducten meestal niet zelfvervaardigd worden. Veel automobielfabrikanten zijn de laatste jaren overgegaan tot het laten vervaardigen van samenstellingen bij derden, wat bijvoorbeeld het geval is voor de stoelen van BMW en Nissan. Doordat men hierdoor minder productnummers te verwerken kreeg, werd het mogelijk om het productieproces intern eenvoudiger te kantoor huren leeuwarden beheersen. Ad 4 Eindproducten Eindproducten of gerede producten zijn de normaal in het handelspakket opgenomen producten die voor klantenverkoop bedoeld zijn. Meestal heeft het bedrijf een kernactiviteit met eindproducten waarin het zieh heeft gespecialiseerd. Voorbeelden: een boilerfabrikant of een pompenfabriek. Eindproducten komen in verschillende verschijningsvormen voor. De eenvoudigste vorm is die waarbij ze weergegeven worden met een enkel productnummer, zonder varianten. De meeste producten echter blijken in allerlei kantoor huren groningen varianten op de markt gebracht te worden. De producten van General Motors zijn zo klantspecifiek samen te stellen, dat er meer varianten in eindproducten beschikbaar zijn dan men ooit verkoopt. Naast de normale keuzemogelijkheden, zoals kleur, heeft men vele motortypen en carrosserieuitvoeringen, alsmede optionele uitbreidingen zoals airconditioning, boordcomputers en veiligheidsvoorzieningen. Japanse bedrijven en ook Renault met de Twingo hebben gekozen voor de introductie van een eenvoudig product met weinig keuzemogelijk.11eden. Dit maakt de besturing van het productiesysteem veel eenvoudiger. Er zijn ondernemingen die hun productenpakket nog verder opdelen, bijvoorbeeld naar servicedelen, halffabricaten, hulpstoffen, hulpmaterialen, gereedschappen en buitendelen. Afhankelijk van de omvang van het pakket is een verdeling gewenst. Het kan zeker kantoor huren eindhoven bij logistieke analyses een goed hulpmiddel zijn om na te gaan waar zieh de specifieke problemen voordoen, bijvoorbeeld voorraadvorming of capaciteitstekort. Regelmatig zal een herziening van de categorieen gewenst zijn, omdat de bedrijfsproblemen veranderen. Dit is zeker het geval als het productenpakket sterk groeit.
De keuze van een productnummersysteem heeft veel te maken met de wijze van construeren van het product. Vaak wordt dan gekozen voor een systeem waarbij reeds informatie over het product in het productnummer is opgenomen. We laten dat zien aan de hand van een praktijkvoorbeeld uit een apparatenfabriek. Elke positie van een productnummer heeft daarbij een bepaalde betekenis. Productnummer 1407.903 betekent bijvoorbeeld dat het gaat om een eindproduct. Dat is te zien aan het eerste cijfer. Als het productnummer met een 0 begint, noemt men het een samenstelling. Bij een 8 gaat het bijvoorbeeld om een gietproduct, terwijl onderdelen die intern aangemaakt worden met een 2 beginnen. Dit soort productnummersystemen lijkt nuttig voor het houden van overzicht. Bij nader inzien leidt dit echter vaak tot onoverkomelijke complicaties. Van een product dat normaal intern vervaardigd wordt uit ruw aluminium op een freesbank, begint kantoor huren den haag het nummer volgens de afspraken met een 2. Als dit product goedkoper als spuitgietproduct gemaakt kan worden, blijkt het productnummer niet meer te voldoen. Het eerste cijfer zou eigenlijk gewijzigd moeten worden in een 8. Omdat het product qua form-fit-function identiek blijft, is dit onnodig. Dit somt problemen kan men ondervangen door specifieke productinformatie als apart gegeven toe te voegen als een rubriek in het informatiesysteem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *