Het geprogrammeerde werk

Maar de vooruitgang had een prijs. De weerstand tegen het geprogrammeerde werk was zo groot dat de meeste arbeiders na korte tijd weer vertrokken. Ford moest algauw jaarlijks 60.000 mensen in dienst nemen om er 10.000 over te houden. De kosten voor training on the job en van de verstoringen van het productieproces dreigden onbeheersbaar te worden. Doordat zijn kantoorruimte huren leeuwarden arbeiders stemden met de voeten werd Ford gedwongen zorg te dragen voor ‘de maximale welvaart voor iedere werknemer’, zoals Taylor in het vooruitzicht had gesteld. Hij moest een sterke weerzin overwinnen om te komen tot een spectaculaire beslissing: op 1januari1914 bracht hij het minimumloon van zijn arbeiders op 5 dollar per kantoorruimte huren groningen dag; zijn collega-werkgevers spraken er schande van. Tegen dat loon vertrok nauwelijks een werknemer meer; integendeel, er bestond algauw een wachtlijst om te mogen werken bij Ford. Het was het begin van de ongekende welvaartsgroei die de ‘gewone man’ in de 2oe eeuw zou meemaken. Er schuilt dan ook veel waars in Fords bewering dat hij ‘de moderne tijd had uitgevonden’. Maar het is opmerkelijk dat, terwijl kantoorruimte huren eindhoven ‘taylorisme’ een gangbaar begrip is voor iedereen die denkt of schrijft over de organisatie van werk, ‘fordisme’ vrijwel vergeten is. De oorzaak ligt in de rigide wijze waarop hij de stukjes van de technologische puzzel die hij aantrof,¬†een gesloten systeem dat geen aanpassingen duldde. Terwijl technologie nu juist bij uitstek soepel is aan te passen aan de menselijke behoeften. Dat was een inzicht dat Ford miste. Hij hield hardnekkig vast aan een concept in de vorm van een model – ‘verkrijgbaar in elke kleur, zolang het maar zwart is’, in zijn eigen woorden. Hij deed er vijftien jaar over voor hij, met tegenzin, de T-Ford inwisselde voor het nieuwe Model-A. In de tussentijd was het marktaandeel van de Ford Motor Comp. gedaald van ongeveer drie vijfde kantoorruimte huren den haag naar minder dan een vijfde. Ford ru1neerde haast wat hij had opgebouwd. Hij had een revolutie veroorzaakt maar, zoals het geval is geweest met menige revolutie, zette de stagnatie in zodra zij had plaatsgevonden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *