Het geheim van de bevrijding

Het proces van modernisering dat zieh in Europa vanaf de 14e eeuw voltrok, betekende v66r alles een breuk met de voorafgaande statische maatschappijstructuren. ‘In tegenstelling tot alle voorafgaande samenlevingen wordt de moderne maatschappij gekenmerkt kantoorruimte huren leeuwarden door het feit dat, althans in principe, de sociale identiteit voorafgaat aan de handeling; niet meer: “ik maak wat ik ben”, maar: “ik ben wat ik maak”.’ Daarmee werd de weg vrijgemaakt voor een streven naar vergroting van de rationaliteit in de wijze waarop de mens zijn brood verdient. En omdat economische doelmatigheid alleen kan worden gerealiseerd door vrije en gelijke mensen, volgden de geloofspunten van onze kantoorruimte huren groningen maatschappelijke orde – samengevat: liberte, egalite, fraternite-als vanzelf in de loop der geschiedenis. Zo heeft de mens zieh bevrijd door zijn werk. ‘Werk is niet alleen een activiteit die maatschappelijk wordt gewaardeerd, maar die, meer dan wat ook, het individu verbindt met de werkelijkheid die hem omringt. De politiek, de kunst, het verenigingsleven of de sport kunnen niet een vergelijkbare solide basis bieden aan het zelfbeeld van het individu. Aan ons werk ontlenen we onze identiteit, omdat het synoniem is met maatschappelijke inspanning en zelfbeperking en ons daarmee in staat stelt betrekkingen te onderhouden met anderen.’ Werk is een sociale relatie die ons in staat stelt activiteiten uit te voeren die zijn gericht op de vervulling van de behoeften kantoorruimte huren eindhoven van anderen in ruil voor een geldelijk beloning. Geld, zo leerde de Duitse filosoof Simmel, 22 is de abstracte formule die betekenis toekent aan zaken in vergelijking tot andere, en
daarmee mensen bevrijdt. ‘Het geheim van deze bevrijding is dat geld ons onafhankelijk maakt van de meerderheid van de mensen, omdat het het praktische belang beperkt van de banden die ons hechten aan een persoon of een groep. Door middel van geld kunnen we kantoorruimte huren den haag beschikken over de diensten van individuen die ons onverschillig laten, en aan wie we niets verschuldigd zijn zodra de transactie is betaald. Geld schept betrekkingen, maar laat de mens daarbuiten.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *