Het Business Re-engineeringsproces

Gerelateerde afbeelding

Ten slotte nog een vijftal basisprincipes waarlangs het Business Re-engi- basisprincipes neeringsproces in een organisatie ingevoerd dient te worden.3 De afnemer staat centraal Alles begint en eindigt bij de afnemer. Vanuit de organisatie dient daarom ook het gehele bedrijfsproces wat ten dienste staat voor de afnemer centraal te staan, vanaf het eerste contact tot en met de nazorg. 2 Business Re-engineering beslaat alle bedrijfsprocessen en bekijkt alles in het kader van het vergroten van de toegevoegde waarde voor afnemers. 3 Het verbeteren van processen is een interne aangelegenheid Schuif het dus niet af op de toeleverancier, maar betrek hem er wel bij. Business Reengineering eindigt dus niet bij de poort. Het Business Re-engineeringsproces moet een duidelijke verbetering opleveren voor de markt 5 Business Re-engineering verloopt in een aantal fasen
In eerste instantie moeten de kernbedrijfsprocessen worden flexplek huren leeuwarden gekozen en de doelen worden geformuleerd. Daarna dient een plan gemaakt te worden om de gekozen kernprocessen aan te passen, zodat de gestelde doelen behaald kunnen worden. De laatste fase bestaat uit de implementatie in de organisatie. Medewerkers moeten duidelijk weten welke rol ze hebben in de gehele operatie en welke verantwoordelijkheden daarbij behoren.
Door bedrijfsprocessen wordt in organisaties waarde toegevoegd aan bijvoorbeeld grondstoffen en halffabrikaten. Op deze waardetoevoeging is de concurrentiekracht van een organisatie gebaseerd. Michael Porter concurrentiekracht legt een relatie tussen toegevoegde waarde door middel van bedrijfsprocessen en concurrentiekracht. Volgens Porter vloeit een concurrentievoordeel voort uit het feit dat een organisatie tegen lagere kosten dan de concurrentie kan produceren of door het creëren van een stuk ‘toegevoegde waarde’ aan producten, waarvoor de afnemer extra wil betalen (zie ook paragraaf 4.3.9).
De theorie van Porter is gebaseerd op de zogeheten ‘value chain’. De ‘value chain’ of waardeketen van een product bestaat uit alle activiteiten die verricht moeten worden om een product te kunnen aanbieden. Anders gezegd: de value chain geeft aan welke toegevoegde waarde de flexplek huren eindhoven verschillende organisatorische onderdelen hebben voor de gehele organisatie. Deze verschillende organisatorische onderdelen worden via coördinatiemechanismen aan elkaar gekoppeld. Porter noemt dit zelf ‘linkages’. Juist door het op een bepaalde manier structureren en coördineren van de bedrijfsprocessen ontstaan er ten opzichte van de concurrent concurrentievoordelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *