Het belangrijke inzicht

Dat leidde tot het belangrijke inzicht dat organisaties een sociaal geheel vormen dat op informele wijze functioneert, naast de officiele blauwdruk van hierarchieen en bevoegdheden. De focus van het onderzoek verschoof naar de werknemers zelf. Het simpele kantoorruimte huren leeuwarden feit dat de onderzoekers hen om hun medewerking vroegen bij de tests, gaf hun het gevoel deel uit te maken van een belangrijke groep en bad een positieve invloed op hun
houding ten opzichte van hun werk. Dit verschijnsel is bekend geworden als het ‘Hawthorne-effect’. Daaruit ontstond een nieuwe benadering die de geschiedenis inging als de ‘Human Relations Movement’. Deze benadering richtte zieh op de relaties binnen en tussen informele kantoorruimte huren groningen groepen, op het belang van goede communicatie tussen management en werknemers, motivatie en arbeidstevredenheid en het streven naar harmonieuze arbeidsverhoudingen. Verbetering van de arbeidsvoorwaarden sloot nauw aan bij de les die Keynes had getrokken uit de crisis van de jaren dertig: als te veel goederen jacht maken op consumenten die te weinig geld op zak hebben, ontstaat onderbesteding. Met andere woorden, het heeft geen zin je werknemers onder te betalen, want zij zijn ook je consumenten. Dit inzicht gaf werkgevers en vakbonden een gemeenschappelijk belang. In de naoorlogse welvaartsstaat werd dan ook veel aandacht besteed aan de rechtspositie van werknemers, neergelegd in steeds omvangrijker arbeidsreglementen en CAO’s, die het dankbare werkterrein vormden van de beoefenaars van een nieuwvak: het personeelsmanagement. De inhoud van dit vak kan het best worden omschreven als een reeks opeenvolgende ideeen over mens en kantoorruimte huren eindhoven werk. Het is hier niet de plaats om daarvan een gedetailleerd overzicht te geven. Het volstaat duidelijk te maken dat het hun functie was om een ideologie te bieden voor het fundamentele probleem van werknemersmotivatie in een ‘onteigende’ werkomgeving. Generaties personeelsmanagers groeiden op met de behoeftetheorie van Maslow. Kort samengevat stelt deze theorie dat de menselijke behoeften hierarchisch zijn geordend. Op het meest basale niveau, als de mens bijna alle mogelijkheden in het leven ontbeert, zal zijn aandacht zijn gericht op de bevrediging van zijn fysieke behoeften: honger en dorst (1). Als deze primaire behoeften zijn bevredigd, ontstaat een ‘hogere’ fase: de behoefte aan veiligheid en het scheppen van een geordend leven (2). Daarna komen kantoorruimte huren den haag de fasen van het streven naar sociale relaties -seksualiteit ende behoefte om tot een groep te behoren- (3); vervolgens ontstaat het verlangen om een bijdrage te leveren aan de groep en zelfrespect te verwerven (4), gevolgd door de laatste fase: het streven naar zelfontplooiing (s).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *