Goodwill

Gerelateerde afbeelding

Goodwill is het extra bedrag dat bij overname van een bedrijf betaald wordt voor de goede naam van het over te nemen bedrijf, onder meer ontstaan door het unieke product of de verleende service. Er worden, afhankelijk van de branche, verschillende kantoorruimte huren leeuwarden goodwill rekenmethoden toegepast; de hoogte van het voor de goodwill te betalen bedrag wordt bepaald door de mogelijkheden om met het over te nemen bedrijf ook in de toekomst een (over)winst te behalen. De totale winst moet dan blijven uitkomen boven een normale ondernemersbeloning (in de betreffende branche) plus een normale vergoeding over het eigen vermogen. Deze extra winstcapaciteit vormt de meerwaarde (goodwill), die tot ‘extra’ waarde en betaling aanleiding geeft als dit winstbeeld ook in de toekomst kan worden kantoorruimte huren groningen voortgezet. De te betalen overnameprijs is uiteindelijk een kwestie van onderhandelen. Naast factoren als vestigingspunt, klantenbestand, opdrachtgevers, afzetmarkt, product, machinepark, spelen hierbij ook subjectieve zaken een rol; het gaat met name ook om verwachtingen.
Nadat een bedrijf eenmaal is gestart en een zekere mate van groei vertoont, of wanneer eP.n bedrijf een gevestigde positie heeft verkregen, komen (beleids )vragen kantoorruimte huren eindhoven op over wijze van uitbreiding, groeitempo, wijziging van rechtsvorm, wijze van financiering (eventueel via notering aan de effectenbeurs), al of niet samenwerken met andere bedrijven (partieel of volledig via overname of fusie). Immers, als een bedrijf niet zelf over alle benodigde middelen beschikt (denk aan financiƫn, nieuwe producten, distributiekanalen), kunnen bijvoorbeeld financiƫle middelen van buiten worden aangetrokken, maar er kan ook samenwerking met een ander bedrijf worden gezocht. Deze vraagstukken kunnen kantoorruimte huren den haag we nader bezien door stadia in groei en ontwikkeling van bedrijven te onderscheiden en na te gaan aan welke factoren in een bepaald ontwikkelingsstadium met name aandacht dient te worden besteed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *