Gedeputeerde Staten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Gedeputeerde Staten leggen het opgestelde programma van maatregelen onverwijld voor aan de minister van VROM (art. 63 WGH). Deze stelt voor de woningen waarop het programma betrekking heeft, binnen zes maanden na ontvangst daarvan de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting, vanwege het industrieterrein, van de gevel vast, met dien verstande dat deze kantoorruimte huren leeuwarden waarde de 65 dB(A) niet te boven mag gaan. Hij stelt ook de treffen maatregelen vast om te bereiken dat de vastgestelde waarde wordt bereikt. Boven de 65 dB(A) moet in ieder kantoorruimte huren groningen geval gesaneerd worden.
ยท Zonering langs wegen Langs wegen liggen van rechtswege zones (art. 74 WGH), die afhankelijk zijn van de breedte van de wegen en van de ligging binnen of buiten de bebouwde kom. Woonerven of wegen waar een maximumsnelheid van 30 km per kantoorruimte huren eindhoven uur geldt hebben geen zone (art. 74 lid 2 WGH) Ook bij de zones langs wegen geldt een onderscheid tussen ‘bestaande’ en ‘nieuwe’ situaties. Van Hoofdstuk VI (WGH) ‘Zones langs wegen’ heet kantoorruimte huren den haag Afdeling 2 ‘Maatregelen met betrekking tot nieuwe situaties in zones’. Afdeling 3 heet ‘Bestaande situaties’ waarin saneringssituaties bij wegen aan de orde komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *