Functie van cultuur

Gerelateerde afbeelding

Een eerste wezenlijke functie van cultuur is het geven van vaste patronen voor aanpak en oplossing van vraagstukken van externe aanpassing en interne afstemming en integratie. Reacties die in het verleden effectief ziJn gebleken voor het oplossen van problemen, worden opnieuw gegeven. De gemeenschappelijke verstandhouding wordt een verzameling van ‘recepten’ voor het kantoor huren leeuwarden oplossen van externe en interne afstemmingsproblemen. Een tweede functie van cultuur is het verminderen van onzekerheid bij de organisatieleden, wanneer deze organisatieleden met nieuwe situaties worden geconfronteerd. twee functies van cultuur De twee functies van cultuur, standaardisering van probleemoplossingen en onzekerheidsreductie, kristalliseren zich in de loop van de tijd uit. De vormgeving hieraan vloeit voort uit de wijze waarop ‘de leiders’ ooit oplossingen hebben gevonden voor problemen en uit de wijzen kantoor huren groningen waarop zij betekenis hebben gegeven aan gebeurtenissen en dingen om zich heen. Het reduceren van onzekerheden en het zin geven aan het dagelijks handelen kan alleen plaatsvinden indien een aansluiting bestaat tussen individuele waarden van leden van bedrijfscultuur een bedrijf en de kern van de bedrijfscultuur. Een bedrijf in West-Europa zal bijvoorbeeld ruimte moeten bieden aan het hier gangbare, relatief individualistische waardepatroon, vergeleken met het oosterse, relatief collectivistische waardepatroon. De waarden kantoor huren eindhoven die werknemers erop nahouden, zijn vooral bepaald door het soort mensen dat een bedrijf aantrekt: hun nationaliteit, opleiding en leeftijd. Slechts in beperkte mate vormt het bedrijf de waarden van mensen, nadat zij eenmaal zijn aangesteld. Een bedrijf kan zijn leden doorgaans niet opnieuw ‘opvoeden’ op het niveau van waarden. Immers de meeste waarden bij jonge mensen worden in de eerste tien levensjaren kantoor huren den haag ontwikkeld. Wat een bedrijf wel kan doen, is hen vertrouwd maken met – en hen doen aanpassen aan – de bestaande rituelen, helden en symbolen, opdat ze zich voegen in de bestaande gedragspraktijken inzake werkgedrag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *