Flexibilisering van arbeidsvoorwaarden

Gerelateerde afbeelding

De problematiek die hierbij speelt is tweeƫrlei. Ten eerste is de vraag of werknemers over de grens gaan werken indien daar de beloningsstructuur beter is. Ten tweede speelt het gegeven dat er in de naaste toekomst sprake zal zijn van een krappe arbeidsmarkt voor een aantal specifieke functies. Om als werkgever in de jaren negentig de juiste mensen op posities te krijgen en te houden is een ontwikkeling te verwachten die door twee richtingen gekenschetst kan worden:?
Resultaatgerichtheid: prestatie- en variabele beloning Onder prestatiebelo- prestatiebeloning ning wordt een beloning verstaan die afhankelijk is van het functioneren van de werknemer. Het gaat hierbij meestal om extra beloning. Variabele beloning kan eveneens afhankelijk worden gesteld van het in- variabele beloning dividueel functioneren. Beloning kan ook afhankelijk zijn van de resultaten van de organisatie als geheel. Bij de laatste vorm van beloning gaat het meestal om een verschuiving in beloningscomponenten, waarbij de totale werkgeverskosten nauwelijks veranderen.
De laatste tijd blijkt dat organisaties boven de collectieve flexplek schiphol arbeidsovereenkomst op individueel niveau de collectieve arbeidsovereenkomst arbeidsvoorwaarden verder invullen. In de meeste arbeidsvoorwaarden zijn al diverse keuzemogelijkheden voor individuele invulling opgenomen, zoals autovergoedingsregelingen, ziektekostenregelingen, spaarregelingen, arbeidsduurverkortingsregelingen en pensioenregelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *