Een toenemende vergrijzing

Gerelateerde afbeelding

Een toenemende vergrijzing van de bevolking of een verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd zal op den duur invloed hebben op het draagvlak voor de sociale voorzieningen. multiculturele samenleving Daarnaast speelt de multiculturele samenleving een belangrijke rol. Feit is dat in Nederland etnische minderheidsgroepen leven, die zich de laatste jaren als zodanig ook kantoorruimte huren leeuwarden duidelijk zijn gaan manifesteren. Niet alleen vanuit de overheid, maar ook vanuit particuliere organisaties en bedrijven vergt dit voorzieningen, onder meer met betrekking tot onderwijs, sociaal, cultureel en maatschappelijk werk, het leidinggeven en het uitoefenen van medezeggenschap in de bedrijven. Een ander aspect betreft de plaats waar de bevolkingsconcentraties zich bevinden, alsmede de veranderingen die daarin optreden. Voor het grootwinkelbedrijf is het bijvoorbeeld van belang de trek van de bevolking uit de grote steden naar kantoorruimte huren groningen kleinere plaatsen te volgen met vestigingen, teneinde het marktaandeel te behouden.
Nederland wordt een multiculturele samenleving. Bedrijven die zich daar in hun marketingstrategie en personeelsbeleid op voorbereiden, kunnen straks beter concurreren. ‘Diversity management’ heet het benutten van de culturele en etnische verscheidenheid binnen en buiten het bedrijf.
Het uit de Verenigde Staten overgewaaide begrip diversity management is simpel te omschrijven als het optimaal inzetten van de verschillende capaciteiten, talenten en kennis van mensen. Het doel is dat iedereen, ongeacht etnische of culturele afkomst, binnen de kantoorruimte huren eindhoven organisatie tot zijn recht komt. Daarin moet je als bedrijf investeren.
Economische factoren vormen steeds een belangrijk aandachtsveld voor het management, zowel nationaal als internationaal gericht. Geschat wordt dat over 30 jaar het aandeel van Oost-Aziatische landen in de wereldproductie – ondanks de huidige crisis – zal stijgen van ± 15% tot ± 25 %. Bijna een verdubbeling van het percentage, terwijl de absolute omvang ook nog stijgt. Door deze en andere ontwikkelingen speelt internationaal economisch overleg een steeds grotere rol, bijvoorbeeld in EU-verband of in kantoorruimte huren den haag het kader van GATT-regelingen. In de laatste jaren is het overleg tussen Japan en westerse landen omtrent een beperking van de Japanse export van auto’s en elektronische artikelen op gang gekomen. Ook de zogenoemde Noord-Zuiddialoog tussen ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden zal in de toekomst nog tot uitkomsten leiden waarmee overheden en bedrijven rekening zullen moeten gaan houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *