Een onderscheid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen de overheid die handelt op dezelfde voet als een particulier en de overheid die als zodanig (dus als overheid) optreedt. Vaak treedt de overheid als particulier op, bijvoorbeeld bij het verpachten of verkopen van grond of het aangaan van huurovereenkomsten. Ontstaat tussen een particulier en de overheid een conflict over zo’n kantoorruimte huren leeuwarden aangelegenheid, dan wordt dit geschil bij de burgerlijke rechter ter beslissing neergelegd op dezelfde wijze als een geschil tussen twee burgers.
In een zogenoemd administratief proces is sprake van een geschil tussen algemeen (rijks-, provinciaal en gemeentelijk) belang dat staat tegenover het individuele belang van de burger. De overheid beschikt over regelgevende en uitvoerende bevoegdheden en verkeert daardoor ten opzichte van de burger in een veel sterkere positie. Om deze reden is het een goede kantoorruimte huren groningen  zaak dat het Nederlandse rechtssysteem beschikt over uitgebreide rechtsbeschermingsmogelijkheden, die de burger ten opzichte van de overheid ter beschikking staan.
Met de term ‘rechtsbescherming’ worden de rechtsgangen voor de burger bedoeld om een uitspraak over de juistheid of rechtmatigheid van een bestuurshandeling te verkrijgen. Door het gebruik van de term ‘bestuurshandeling’ vallen ook de privaatrechtelijke rechtshandelingen en de feitelijke handelingen van de overheid binnen het begrip ‘rechtsbescherming’. Bij geschillen over deze handelingen is de burgerlijke rechter bevoegd en is er geen sprake van een ‘administratief’ geschil. Niettemin gaat kantoorruimte huren eindhoven het bij deze geschillen ook over ‘rechtsbescherming’ die men zoekt tegen de overheid.
Rechtsbescherming tegen het bestuur wordt verleend zowel door rechterlijke instanties (administratieve rechtspraak) als door het bestuur zelf (bezwaar en administratief beroep). Hierna worden de verschillen tussen beide vormen van rechtsbescherming besproken en de gevolgen van die verschillen voor de mate waarin de bestreden bestuurshandeling beoordeeld kan worden. Achtereenvolgens komen aan de orde de rechtsbescherming door de rechter en het bestuur, het onderscheid in kantoorruimte huren den haag bestuurshandelingen en mogelijkheden voor rechtsbescherming, de uitzonderingen op de normale Awb-procedure, en de klachtenbehandeling als mogelijkheid wanneer de overheid een burger niet fatsoenlijk behandelt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *