Een ingrijpende verandering

Het gevolg was een ingrijpende verandering in de inhoud en de kwaliteit van het werk. De tayloristische taaksplitsing leidde tot schaalvergroting en uitholling van vakmanschap. Ongeschoold werk nam toe van 20 tot 30% in alle ge”industrialiseerde landen; in de kantoorruimte huren leeuwarden Verenigde Staten zelfs tot 40%. Dit type werk bevat vier elementen: • machinegebonden werk-de productiehandelingen ende snelheid waarmee zij worden verricht, worden geheel bepaald door de machine; • werk aan de lopende band; monotoon werk dat bestaat uit een eindeloze herhaling van dezelfde eenvoudige taken; • kortcyclisch werk -de taakcyclus, dat is de tijd die verstrijkt tussen twee identieke handelingen, wordt gemeten in minuten en vaak in seconden. De vroege jaren zestig, toen de massaconsumptie onverwacht het verarmde Europa bereikte kantoorruimte huren groningen ende volledige werkgelegenheid definitief scheen te zijn bereikt, waren een keerpunt. De Europese landen liepen hun productiviteitsachterstand op de Verenigde Staten grotendeels in, terwijl Japan nog ver achterh inkte. Slechts weinig mensen maakten zieh rond die tijd druk om de kwaliteit van de arbeid. Tegelijkertijd ontstond echter een economie op twee sporen. Sommige ondernemingen in een beperkt aantal sectoren (elektronica, chemie) konden de stijgende verwachtingen van hun werknemers betalen. Zij waren de trekpaarden van de naoorlogse economie, waar productontwikkeling plaatsvond en een kantoorruimte huren eindhoven constante productiviteitsgroei door toevoeging van steeds meer kapitaal per werkplek. Maar naast de olieraffinaderij, met haar kapitaalintensieve productie en weinig werknemers in dienst, stonden de traditionele bedrijfstakken zoals de leer-, schoenen- en textielindustrie, de metaalverwerking en de scheepsbouw. Hier vond het arbeidsintensieve werk plaats. Technologische verandering was er weinig, zowel wat de kantoorruimte huren den haag producten als wat het productiesysteem betrof. Maar ook zij moesten betalen voor de stijgende verwachtingen van hun personeel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *