Een hardnekkig Jage arbeidsproductiviteit

Arbeidsproductiviteit in de verwerkende industrie, 1960-1995 (Verenigde Staten = 100)
Japan VS
Tot ver in de jaren zestig waren de kantoorruimte huren leeuwarden Verenigde Staten de onbetwiste koploper in (industriele) productiviteit, een positie die het land dankte aan zijn grootschaligheid en zijn leidende rol in de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien hebben de overige gelnd ustrialiseerde landen een inhaalslag geleverd. Deze grafiek bevat twee opmerkelijke gegevens. Ten eerste de relatieflage productiviteit van Japan, het productiviteitswonder van de jaren tachtig. De Japanse industrie blijkt helemaal niet zo productief te zijn als we toen dachten. Wel is in de jaren zestig en zeventig een zeer snelle stijging gerealiseerd, maar komend vanaf een heel laag niveau. In feite is de faam van Japan gebaseerd op slechts een bedrijfstak: de auto-industrie. Binnen Europa is Groot-Brittannie een geval apart. Dit land kampt al decennialang kantoorruimte huren groningen met een hardnekkig Jage arbeidsproductiviteit.
Binnen Groot-Brittannie ontstond aan het eind van de jaren negentig zelfs een publiek debat over de arbeidsproductiviteit nadat het Amerikaanse organisatie-adviesbureau McKinsey een uiterst kritisch rapport had uitgebracht over het prestatieniveau van de Britse werknemers, dat in vergelijking met hun Duitse en Franse collega’s erg laag was.4 De onderzoekers van McKinsey constateerden een verschil in arbeidsproductiviteit van 20%. ‘Werkgevers tolereren eenvoudig de lage productiviteit en belonen deze met lagere lonen’, aldus McKinsey. Vanuit deze constatering zou men verwachten dat de analyse zieh zou richten op de binnenkant van het werk. Maar McKinsey zocht de oorzaken aan de kantoorruimte huren eindhoven buitenkant: in de mate van overheidsregulering die de marktwerking verstoort. De onderzoekers zullen hebben verwacht dat dit vertrekpunt van hun analyse hier en daar een paar wenkbrauwen zou doen fronsen. Was Engeland sinds Thatcher niet de voorloper in de deregulering? Dat mocht zo zijn, maar met name waar het de arbeidsmarkt betrof, schreven de doktoren van McKinsey meer voor van dezelfde medicijn. De reactie van de vakcentrale TUC (Trades Union Congress) lijkt de spijker op de kop te slaan. ‘McKinsey hanteert een cirkelredenering: wat ook het probleem is, de oorzaak ligt in verstoring van de markt. Dus in Groot-Brittannie veroorzaakt de verstoorde marktwerking een te lage productiviteit, maar in Duitsland een te geringe werkgelegenheid.’ De vakcentrale wijst kantoorruimte huren den haag als de werkelijke oorzaken van het lage prestatieniveau aan: onderinvestering, een laag kwalificatieniveau van de Britse beroepsbevolking en siechte arbeidsverhoudingen.5 Door heel het Verenigd Koninkrijk staan fabrieken zoals Stanley, die zieh hebben gespecialiseerd in ‘Taiwanese productie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *