Een facultatief supplement

Gerelateerde afbeelding

Het gelijkstellen van religie aan een geloof in bovennatuurlijke krachten impliceert dat je alle natuurlijke fenomenen kunt begrijpen zonder religie en dat religie gewoon een facultatief supplement is. Je begrijpt de natuur van haver tot gort en je kunt kiezen of je daar nog een of ander ‘bovennatuurlijk’ religieus dogma bovenop wilt. Maar de meeste religies voeren aan dat je de wereld zonder hen eenvoudigweg niet kunt begrijpen. Je zult de ware reden van ziekte, droogte of aardbevingen nooit begrijpen als je hun dogma’s negeert. Het is ook problematisch om religie te definiëren als ‘het geloof in goden’. We noemen een devote christen meestal religieus omdat hij in God gelooft, terwijl een fervente kantoor huren leeuwarden communist niet religieus is, omdat het communisme geen goden kent. Maar religies worden gecreëerd door mensen en niet door goden, en ze worden gedefinieerd aan de hand van hun sociale functie en niet door het bestaan van godheden. Religie is een allesomvattend verhaal dat menselijke wetten, normen en waarden een bovenmenselijke legitimiteit verschaft. Het legitimeert menselijke sociale structuren door te zeggen dat ze overeenstemmen met bovenmenselijke wetten. Religie beweert dat wij mensen onderhevig zijn aan een systeem van morele wetten dat we niet zelf hebben uitgevonden en niet kunnen veranderen. Een vrome Jood zou zeggen dat dit het systeem van morele wetten is dat is opgesteld door God en onthuld wordt in de Bijbel. Een hindoe zou zeggen dat Brahma, Visjnoe en Shiva de wetten hebben opgesteld en dat ze aan ons mensen onthuld worden in de Veda’s. Andere religies, van het boeddhisme en het taoïsme tot het communisme, nazisme en liberalisme, zeggen dat die zogenaamde kantoor huren eindhoven bovenmenselijke wetten natuurwetten zijn, en geen creaties van deze of gene god. Uiteraard geloven ze allemaal in andere natuurwetten, die ontdekt en onthuld zijn door verschillende zieners en profeten, van Boeddha en Laozi tot Marx en Hitler.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *