Economische factoren

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Economische factoren bepalen in belangrijke mate het succes van orga
Bron:C8S,S1atis1isch Zakboek, 1993
nisaties. Ontwikkelingen ten aanzien van de groei van het nationaal in- groei nationaal inkomen komen spelen hierbij een belangrijke rol. Groei van het nationaal inkomen levert veelal voor particulieren een hoger inkomen op en heeft daarmee een positief effect op de koopkracht. Voor organisaties die zich richten op de consumentenmarkt betekent dit dat de afzetmogelijkheden toenemen. De inkomensverdeling is een andere belangrijke factor inkomensverdeling (zie figuur 1.4). Veranderingen in de inkomensverdeling kunnen een belangrijke economische invloed op de omvang van bepaalde markten hebben.
Aangezien Nederland voor een groot gedeelte (ruim 30 procent) van zijn nationaal inkomen afhankelijk is van het buitenland, spelen internationale economische flexplek schiphol ontwikkelingen ook een belangrijke rol. Het gaat hier onder andere om: • de economische groei in verschillende landen; • valutaschommelingen; • ontwikkeling van de rentestand; • ontwikkeling van het buitenlandse loonpeil.
Besteedbaar inkomen (x 1000 gulden) Bron: CBS, Sta1istisch Zak boek. 1993 .à Figuur 1.4 Inkomensverdeling: huishoudens naar klasse van besteedbaar inkomen
Deze factoren kunnen van grote invloed zijn op de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemingen.
Internationale economische ontwikkelingen zijn van grote invloed op de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Voor de Nederlandse regering is de werkgelegenheid een grote zorg. Na een periode van groei tussen 1995 en 1999 zien we dat de werkgelegenheidsgroei zich stabiliseert.
Hoofdstuk 1 1 Omgevingsinvloeden
Gevreesd moet worden dat de werkloosheid in de toekomst vooral van structurele aard zal zijn. Het Nederlandse bedrijfsleven zal geconfronteerd worden met een sterke concurrentie vanuit bijvoorbeeld landen uit Zuidoost-Azië. Goedkope arbeid in Zuidoost-Azië en het feit dat transport een steeds kleinere rol speelt, zullen een verschuiving van productie naar die landen met zich meebrengen. Van een toekomstige economische groei in Nederland kunnen dan ook geen wonderen op het gebied van de werkgelegenheid verwacht worden. In de toekomst zal naar alle waarschijnlijk ook geschoolde arbeid bedreigd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *