E-commerce

Gerelateerde afbeelding

Het risico beheersproces bestaat dus uit activiteiten die ten doel hebben de risico’s die verbonden zijn aan de primaire processen te managen. Algemeen geformuleerd komt dit erop neer dat door middel van het risicobeheersproces de (bedrijfs-)continu├»teit wordt gewaarborgd.
De activiteiten binnen het risicobeheersproces moeten planmatig worden aangepakt. Figuur 8.22 geeft deze planmatige aanpak weer.
IBM verzekert tegen risico’s bij Electronic-commerce IBM gaat samen met het Amerikaanse assurantieconcern Sedgwick diensten aanbieden op het flexplek huren leeuwarden gebied van consultancy en risicodekking bij E-commerce. Beide partijen proberen een vangnet te maken, zodat bedrijven zich met alle vertrouwen op het elektronisch zakendoen kunnen richten.
IBM heeft de indruk dat veel bedrijven wel belangstelling hebben voor E-commerce, maar afgeschrikt worden door de risico’s. Het concern hoopt dat deze angst wegvalt als een combinatie van beveiliging en risicobeheersing wordt aangeboden. Mocht zich ondanks alle beveiligingsmaatregelen onverhoopt toch een lek voordoen, dan dekt de verzekering de schade.
Bron: Rabobank website, december 1998
In figuur 8.22, op pagina 410, komt naar voren dat er in een organisatie enerzijds een goed inzicht moet zijn welke risico’s er gelopen worden, anderzijds flexplek huren eindhoven welke mogelijkheden er bestaan om de gelopen risico’s te vermijden, te verminderen, over te dragen en te verzekeren.
Ten slotte resteren de risico’s die zelf door de organisatie gedragen worden en waar eventueel een financiering of een voorziening voor getroffen moet worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *